Cursos

 

Properament

 

 

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 cartell-lletres-amatic cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

Fòbies, pors i hipersensibilitats en el TEA

Reconegut pel Departament d’Educació REC0593239 i bonificable per la Fundae fent la gestió des del centre.

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

Les persones en l’espectre de l’autisme es veuen sovint afectades per anomalies en el processament sensorial que els condicionen la seva vida diària i afecten al seu procés de desenvolupament i aprenentatge personal. Alguns estudis parlen d’un abast del 90% de les persones que tenen aquest trastorn.

Comprendre les conductes que provoquen aquestes anomalies de processament sensorial és bàsic per a poder tractar-les adequadament. Si som capaços d’identificar-ne bé les causes podrem realitzar un procés d’intervenció adequat basat en el coneixement i el registre previ.

En aquest curs tractarem de casos d’hipersensibilitat com per exemple al soroll, al tallar el cabell o les ungles entre d’altres. També tractarem la hiperselectivitat alimentària (preferències per sabors, textures o temperatura) i els problemes de la son. En tots ells a través d’una comprensió i anàlisi prèvies dissenyarem estratègies d’intervenció per a poder-les aplicar a casa, a l’escola i a tot el seu entorn.

Hem de treballar sobre tot allò que els generi estrès o desestabilitat emocional o que els impedeixi el seu desenvolupament personal, però sense perdre de vista el respecte a llurs peculiaritats.

OBJECTIUS

 • Que els participants surtin amb una major comprensió de les causes que provoquen aquests tipus de conductes.
 • Dominar estratègies flexibles que ens permetin abordar qualsevol conducta.
 • Saber com programar i avaluar per a poder intervenir de forma correcta sobre aquest tipus de comportaments.

PROGRAMA

 1. Anomalies en el processament sensorial que condicionen l’estabilitat emocional de les persones amb TEA.
  1. Comprensió de les conductes i possible classificació basant-nos en les causes.
  2. Diferents estratègies per a utilitzar depenent de les causes que les provoquin.
  3. La comprensió com a base fonamental de la intervenció.
 2. Aprendre a registrar per a una major comprensió.
 3. Fòbies i pors més freqüents. Hipersensibilitat estimular o condicionament?
  1. Sorolls.
  2. Tallar el cabell, tallar ungles.
 4. Hiperselectivitat alimentària.
 5. Trastorns de la son.

DESTINATARIS 

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

El curs s’impartirà en castellà.

 

LA PONENT

Sandra Freire

Llicenciada en Pedagogia.

Pedagoga i sòcia fundadora del Centro Deletrea de Madrid, ens presentarà un curs amb un enfocament totalment pràctic, amb estudi de casos i ens ensenyarà com dissenyar programes d’intervenció.

Veure el seu currículum  Sandra Freire

DIA

Dissabte 26 d’octubre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 €

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i les/els educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

 

 

Disseny universal d’aprenentatge (DUA) (Antonio Márquez)

Curs reconegut pel Departament d’Educació REC0603239 i bonificable per la Fundae des dels centres.

 

PRESENTACIÓ

El model d’escola inclusiva passa per la determinació d’una proposta curricular que doni resposta a la totalitat de l’alumnat present en un centre educatiu. Els principis de presència, participació i progrés només es poden donar si s’entén que la diversitat és una realitat inherent a l’aula i que no existeix el model d’alumne “promig”. La variabilitat dels aprenents és inapel·lable i així ho corroboren els estudis realitzats entorn a la neurociència enfocada a l’aprenentatge.

El Disseny Universal d’Aprenentatge és una forma de programació del currículum que permet que els dissenys de les tasques, activitats o exercicis es realitzin d’una forma accessible per a tothom. La força del DUA radica en la possibilitat de donar als alumnes la capacitat d’escollir la forma amb la que treballaran, perquè se’ls hi ofereix una varietat d’alternatives per a fer-ho. D’aquesta forma, el DUA desplaça el concepte de “discapacitat” de l’alumne al currículum, deixant a la vista que segons la forma com es programi podem incloure a tots els alumnes, o només fer-ne partíceps a un quants.

OBJECTIUS

 1. Revisar les nostres concepcions al voltant de la inclusió, les barreres a la participació i la normalització com a pas previ per a entendre l’enfocament de participació que es proposa amb el DUA.
 2. Analitzar les pautes que configuren cada un dels principis del DUA comparant-les amb els dissenys didàctics actuals.
 3. Realitzar assajos de programació d’activitats seguint les pautes DUA buscant un model d’accessibilitat universal.
 4. Utilitzar eines digitals per al disseny d’activitats universals fent servir la Roda del DUA com ajuda en aquest procés i aplicació del Pack DUA Bàsic (PDB).
 5. Conèixer i comprendre els conceptes de “Barreres d’alta probabilitat” i els “Ajustaments raonables” per a realitzar adaptacions altament accessibles i ajustaments personalitzats quan siguin necessaris.

CONTINGUTS

 • Comparació i assimilació dels conceptes d’inclusió vs normalització.
  • Diferenciació entre normalització, equitat i inclusió.
  • Contrast entre els termes NEE i eliminació de barreres a la participació.
 • Anàlisi de les pautes del DUA i la seva aplicació en activitats curriculars.
 • Principis del DUA: Múltiples alternatives per al compromís; Múltiples formes de representació; Múltiples formes d’acció i expressió.
 • Presa de consciència del concepte d’universalitat: comprensió del concepte de currículum per a tots; universalitat en els dissenys didàctics.
 • Coneixement, anàlisi i ús pràctic i senzill de dissenys accessibles: presa de consciència de la importància de reconèixer les barreres d’alta freqüència dels nostres dissenys didàctics. Elements per a ser eliminats/reduïts.
 • Elaboració i difusió d’una activitat amb PDB (Pack Dua Basic).

Aquest curs s’impartirà en castellà.

EL PONENT

Antonio Márquez

 

És mestre d’educació especial, o com li agrada anomenar-se, mestre de pedagogia inclusiva.

Autor del blog Si es por el maestro…nunca aprendo  i més recentment del projecte de formació i assessorament pedagògic Aula Desigual.

Veure el seu currículum

METODOLOGIA

La formació serà eminentment pràctica per a posar als assistents en una situació activa d’aprenentatge.

Caldrà portar ordinador o tauleta (hi haurà punts de càrrega individuals) perquè es realitzarà un treball en equips col·laboratius per a dissenyar i elaborar una activitat amb PDB (Pack Dua Basic) i arribar a una reflexió final sobre la seva viabilitat pràctica.

Les activitats dissenyades que superin els paràmetres d’avaluació proposats en la rúbrica d’avaluació seran difoses al Genially “Pack Dua Basic”.

Serà convenient estar registrat a Genially per a poder elaborar el disseny de l’activitat PDB i fer-nos arribar abans del curs a l’organització el correu amb el qual t’hagis registrat.

A més es pot accedir de forma prèvia a la visualització del tutorial de Genially: Tutorial de Genially

SEQÜENCIACIÓ

Ponència de presentació a càrrec d’Antonio Márquez: 45 minuts

Pràctica amb les pautes DUA: 1 hora

Taller activitat PDB: 4’5 hores

Avaluació i presentació de les activitats PDB: 45 minuts

DIA

Dissabte 9 novembre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº13 Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

Planell del Campus de la Ciutadella

PREU NET

85 euros.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
 5. Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulguin rebre el reconeixement del Departament, hauran de realitzar i presentar un treball complementari un cop finalitzada la fase presencial. Les instruccions d’aquest treball es lliuraran per escrit el dia del curs.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies al correu cursos@educatiocat.com. El treball es podrà realitzar de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. I, naturalment, independentment de la llengua en què s’hagi impartit el curs es pot presentar en català.

El reconeixement del Departament d’educació es realitza via xtec, no s’envia per correu, i només s’atorga als docents que facin el treball complementari. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i els/les educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

 

 

La integració sensorial en el TEA

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

La presència de nens i nenes amb alteracions en el processament sensorial és cada vegada més habitual en els entorns escolars i provoca afectacions importants en el desenvolupament psicomotor, la conducta i l’aprenentatge.

El denominat trastorn de processament sensorial afecta, entre d’altres, a infants amb TEA, TDAH, síndrome de Down, paràlisi cerebral i retards psicomotors.

Aquest curs té com finalitat aportar els coneixements bàsics de l’enfocament terapèutic de la integració sensorial per a poder detectar, comprendre i adquirir estratègies bàsiques d’intervenció dels diferents trastorns de processament sensorial en funció de les necessitats de cada nen.

 

 

CONTINGUTS

Què és la integració sensorial::

 1. La integració sensorial com a procés neurològic i la seva repercussió en el neurodesenvolupament.
 2. TPS: Trastorn del processament sensorial
 3. Perfils més comuns.                                                                                                        

Detecció i intervenció:

 1. Principals senyals d’alarma.
 2. Screening estandaritzat per a la detecció del trastorn del processament sensorial (TPS).
 3. Vies d’actuació i adaptacions de l’entorn davant de cada perfil sensorial.

Casos pràctics:

 1. S’analitzaran diferents vídeos de casos de persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i trastorn del processament sensorial (TPS)

 

LA PONENT

María Tudela

Terapeuta ocupacional especialista en integració sensorial i neurodesenvolupament.

 • Certificació per la Universitat del Sud de Califòrnia.
 • Certificació en Ayres Sensory Integration® per la Col·laboració per al lideratge en Ayres Sensory Integration®(CLASI).
 • Directora del Centro de Integración Sensorial CIS Red Cenit de València.
 • Membre de la mesa de treball de teràpia ocupacional d’AETAPI.
 • Docent a l’Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) València i Barcelona.

DESTINATARIS 

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA i altres alteracions del neurodesenvolupament.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

Dissabte 16 de novembre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 €

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Mapa

Com arribar en transports públics:

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

ASSISTENTS DOCENTS

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. No es rebran correccions del treball per part de la ponent. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

ASSISTENTS NO DOCENTS

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Llegir per parlar (Isabelle Monfort)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

La lectura i l’escriptura són dues habilitats essencials que desperten la imaginació i la creativitat i, sobre tot, obren les portes a la formació i al coneixement. Juntament amb la comunicació oral i el llenguatge corporal, la lectoescriptura conforma els pilars fonamentals de la comunicació, que és una de les àrees més afectada en els nens i nenes amb TEA i altres trastorns del desenvolupament.

Per a aquests infants, l’adquisició de la lectura i l’escriptura és el gran pont que els permetrà a més d’accedir a aprenentatges, disposar d’una eina fonamental com a sistema augmentatiu per a millorar el llenguatge i la comunicació.

Adquirir la lectura quan hi ha el TEA o altres trastorns del desenvolupament requereix adaptacions metodològiques específiques i a vegades molt individualitzades, que s’han d’adequar a la seva manera molt particular de processar la informació

Programa

 • Adquisició de la lecto-escriptura: processos i dificultats.
  • Introducció de la lectura:
  • Lectura global i sil·làbica.
 • Sistemes de suport visual.
 • Ús de la lectura com a sistema augmentatiu: “llegir per parlar”.
  • Exemples (vídeos i disseny de tasques).
 • Comprensió lectora: inferències i texts adaptats.
 • Consideracions finals.

Metodologia

La realització del curs combinarà explicacions formals amb exemples de casos i activitats pràctiques. Aquest curs s’impartirà en castellà.

Decàleg de la lectura i l’escriptura per a TOTHOM (Document adaptat per Educatio) veieu-lo en aquest enllaç

La ponent

Isabelle Monfort

Llicenciada en Psicologia per la Universidad Autónoma de Madrid.

Des del 1999 és terapeuta del centre de logopèdia  Entender y hablar de Madrid.  .

Des del 2001 és membre de l’equip educatiu del col·legi  “Tres Olivos” Madrid.

Veure l’activitat docent, les ponències, les publicacions i la formació complementària de la ponent: aquí

Dia

Dissabte 14 de desembre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

Preu net

85 €

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Mapa

Com arribar en transport públic:

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

Com inscriure’s

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

Certificació del curs

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 7 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 7 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

Premsa

Transformant l’educació amb l”Art Thinking’

Ha canviat el context social i educatiu i això demana noves metodologies per a l’educació postinternet, com el projecte Art Thinking.

En aquest article de l’Olga Vallejo publicat a l’Ara Criatures del 13 de maig de 2017 parlen una mica de nosaltres.

http://criatures.ara.cat/escola/art-thinking-transformar-educacio_0_1795020506.html

Llibres

“Sabem que la lectura és un procés interactiu on el lector rep informació del text mentres aporta els seus coneixements. Aquests coneixements sobre el llenguatge, sobre les coses, les persones i sobre els propis textos ajuden a saber de què o de qui es parla a cada moment, a relacionar idees aparentment inconnexes, a anticipar informació, a donar un sentit global a la lectura i a enriquir-la amb detalls. Anomenem inferències a tota aquella informació que no apareix de forma explícita al text i que aporten els lectors. Els models de comprensió lectora i la investigació psicolingüística ja han posat de manifest que aquestes inferències són una clau de la comprensió lectora. Malgrat tot, l’ensenyament de la comprensió inferencial encara està poc desenvolupada”.

“Per a ajudar a solucionar aquesta carència, aquest llibre ha reunit a Thomas Edison, a Nikola Tesla, a Mark Twain i a d’altres personatges que varen conviure amb ells entre el segle XIX i el segle XX. Amb la seva ajuda, ens exposarà que són les inferències, quins tipus d’inferències hi ha, com es desenvolupa la habilitat inferencial i, sobretot, quines estratègies i activitats han mostrat ser útils per a ensenyar a construir inferències. Darrera l’aire informal i entremaliat d’aquest llibre s’amaga una revisió extensa i fonamental de la didàctica de la comprensió inferencial”

(traducció de la contraportada del llibre)

Una llibre molt recomanable, és una petita joia.

Pàgina de l’autor

 

 

L’enfocament de la conducta verbal (VB) és una forma d’anàlisi aplicat de la conducta (ABA), que es basa en l’anàlisi de la conducta verbal de B.F. Skinner i funciona especialment bé amb nens amb habilitats de parla mínimes o nul·les. En aquest llibre, la Dra. Mary Lynch Barbera es basa en les seves pròpies experiències com a Analista de conducta certificada (BCBA-D) i també com a mare d’un nen amb autisme per explicar VB i com usar-lo. Aquesta guia pas a pas proporciona una gran quantitat d’informació sobre com ajudar els nens a desenvolupar un millor llenguatge i les habilitats de la parla, i també explica com ensenyar als nens no verbals a utilitzar el llenguatge de signes. Un capítol sencer se centra en les maneres de reduir els problemes de conducta, i també hi ha informació útil sobre l’ensenyament de l’autonomia al  bany i altres habilitats importants d’autoajuda que beneficiaran a qualsevol nen. Aquest llibre permetrà als pares i professionals que no estiguin familiaritzats amb els principis d’ABA i VB per començar immediatament utilitzant l’enfocament de la conducta verbal per ensenyar als nens amb autisme i trastorns relacionats (adaptació de la ressenya publicada a Amazon).

Getting Started with the Verbal Behavior Approach

Web de Mary Lynch Barbera

 

“Un llibre excel·lent que ensenya el que és l’autisme i com les persones amb autisme poden ser ajudades a créixer sobre llurs fortaleses i obtenir una major comprensió social. Un enfocament molt pràctic per a famílies i professionals. Refrescantment flexible i en absolut dogmàtic“.

Un llibre ple d’experiències on tota persona relacionada amb l’autisme s’hi sentirà molt identificada i d’on se’n poden treure moltes reflexions i molts perquès i,sobretot, evitar idees preestablertes i dogmatismes.

 

El professor Jesús C. Guillén ens fa una proposta divulgativa de la neuroeducació com a eina molt útil per a tot docent.

Un llibre amb conceptes teòrics, estudis i, sobretot, idees pràctiques per a portar a terme a les aules. Conèixer el nostre cervell per a ensenyar i aprendre millor.

https://jesuscguillen.jimdo.com/

 

Peter Vermeulen és un professor i consultor flamenc amb més de 25 anys d’experiència en el TEA. Amb aquest llibre ens aporta un prespectiva realment refrescant de l’autisme, el concepte de la ceguesa de context.

Vermeulen, però, no només presenta la teoria i explica els símptomes. El seu punt de vista diferent i la seva experiència amb persones amb autisme de totes les edats i habilitats, ens il·lumina a través d’aquesta publicació i permet destil·lar consells pràctics immensament valuosos. Ens ensenya que és possible crear un entorn més amigable per a les persones amb autisme i que això és beneficiós per a tothom, fa que siguem més sensibles al context.

Autisme Centraal

Twitter @Peter_Autisme

 

L’últim llibre del Santiago Moll de Justifica tu respuesta, proporciona les claus sobre que poden fer els pares, per un costat, i la comunitat docent, per l’altre, per a canalitzar positivament aquest enorme fluxe d’informació i la hiperconectivitat en la que viuen els joves.

Un llibre molt recomanable.

Treballar amb persones amb autisme et fa reorganitzar i recol·locar molts dels teus valors i creences sobre les persones, les relacions i les necessitats de cada una d’elles. T’obliga a qüestionar-te principis que sempre havies donat per fet, valorar altres formes de ser tan legítimes com les de la majoria, ser més tolerant amb les peculiaritats de cada un i respectar les maneres de pensar i experimentar diferents. Aquest trastorn “posa potes enlaire” moltes de les teves conviccions i t’ensenya una altra manera de mirar el món i als que formen part d’ell.

Escrit a quatre mans per Juan Martos i María Llorente del centre Deletrea (http://www.deletrea.es/), centre de referència en el tractament del TEA i del TEL. La sensibilitat i l’experiència dels autors amb les persones amb TEA convertit en forma de llibre.

 

El pedagog  Jesús Jarque (Familia y cole Jesús Jarque) ens presenta una eina molt valuosa: més de 100 propostes per a donar una resposta educativa als infants amb TDAH tan a l’escola com a l’entorn familiar. Fa referència a vàries qüestions: com adaptar els exàmens, com gestionar la hiperactivitat a l’aula, com desenvolupar programes de detecció precoç, quines han de ser les primeres actuacions a casa, etc.

100 propostes basades en el rigor i l’experiència. Molt recomanable.

 

“rEDUvolution” és un llibre de la María Acaso (http://www.mariaacaso.es/), professora titular d’Educació artística de la Universidad Complutense de Madrid i investigadora en innovació educativa, on ens planteja la necessitat d’executar una transformació real de l’educació a través de cinc eixos claus: acceptar que el que ensenyem no és el que aprenen els estudiants, canviar les dinàmiques de poder, habitar l’aula, passar del simulacre a l’experiència i deixar d’avaluar per a passar a investigar.

Un llibre que “remou”, fa qüestionar idees preestablertes i ens ensenya que, en educació, es poden fer les coses d’una altra manera. Només cal provar-ho.

 

L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) ofereix el marc per a una transformació educativa que parteix de la necessitat de connectar amb els interessos de l’alumne. Els alumnes i nosaltres mateixos aprenem perquè volem, “Aprendo porque quiero”.

En aquest llibre el Juanjo Vergara (https://www.juanjovergara.com/) planteja als docents com aconseguir a través de l’ABP  que els continguts s’incorporin a la manera d’entendre la realitat de llurs alumnes.

Un llibre de tot un mestre en la matèria.