Cursos

PROPERS CURSOS

 

  

  

 

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

  

  

  

 cartell-lletres-amatic  cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

Anuncis

L’Aprenentatge cooperatiu

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0303239

 

COM IMPLEMENTAR AMB ÈXIT L’APRENENTATGE COOPERATIU A L’AULA.

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

L’aprenentatge cooperatiu és un model pedagògic centrat en l’aprenentatge en grup, l’ajuda mútua, la inclusió de tot l’alumnat i l’autonomia personal. A més a més, en tractar-se d’una metodologia activa, presenta múltiples avantatges en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, com ara, el fet que aprengui per sí mateix o d’altres companys, que l’aprenentatge sigui bidireccional, que l’espai afavoreixi la interacció entre alumnes o que s’aprenguin valors com ara la solidaritat o el treball en equip. I tot enfocat a un objectiu fonamental: la inclusió de tot l’alumnat.

A QUI VA DIRIGIT?

Aquest curs sobre aprenentatge cooperatiu va dirigit a tots aquells docents d’Educació Primària i d’Educació Secundària que tenen la il·lusió d’aprendre un nou model pedagògic, d’implementar una metodologia activa a l’aula i d’assumir una docència proactiva on l’aprenentatge esdevingui significatiu.

Aquest curs està obert a tota persona interessada en el tema, sigui o no docent.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

El curs es fonamenta en blocs que tenen la finalitat d’abordar els quatre grans pilars de la metodologia cooperativa: organització, implantació, dinamització i avaluació.

OBJECTIUS DEL CURS

Els objectius del curs sobre aprenentatge cooperatiu es vertebren principalment en:

 • Aprendre a diferenciar entre col·laborar i cooperar a l’aula.
 • Aprendre a diferenciar entre educació selectiva i educació inclusiva.
 • Conèixer els aspectes organitzatius relatius a grups i espais.
 • Aprendre els elements bàsics d’implementació a través de dinàmiques de grup.
 • Aprendre les estructures cooperatives bàsiques i complexes.
 • Avaluar, coavaluar i autoavaluar mitjançant rúbriques.

PROGRAMA

DINÀMICA DE PRESENTACIÓ

MÒDUL 0. L’ESCOLA TRANSFORMADA

 • PART 1. L’ESCOLA TRANSFORMADA. Ken Robinson i l’escola transformada. El temps i l’espai transformats (Kronos i Kairós). Zona de confort.
 • PART 2. BIBLIOGRAFIA I METODOLOGIA. Bibliografia i webgrafia seleccionada. Metodologies actives. Avantatges de cooperar. Cooperar vs. Col·laborar.

MÒDUL I. EDUCACIÓ INCLUSIVA

 • EDUCACIÓ INCLUSIVA. Escola del Fer Escola del Ser. Educació selectiva vs. Educació Inclusiva. Polítiques d’igualtat a l’escola. Cooperar vs. Competir. Perfecció vs. Excel·lència.

MÒDUL II. ORGANITZACIÓ

 • PART 1. TIPUS D’EQUIPS. Equips de base, equips esporàdics i equips d’experts. Vídeos explicatius.
 • PART 2. MOBILIARI. L’evolució de l’espai a l’aula. Mobiliari per a una classe cooperativa. Vídeos explicatius.
 • PART 3. AMBIENT I LEMES. Ambient d’una classe cooperativa. Celebracions. Auto-afirmacions positives. Tutorial sobre com crear autoafirmacions amb Canva.
 • PART 4. ESTRUCTURES Kagan. 24 Estructures Kagan explicades. Vídeos.

MÒDUL III. IMPLANTACIÓ

 • PART 1. NORMES. Decàleg.
 • PART 2. DISCIPLINA POSITIVA. FIRM & KIND. Una mica d’història. Decàleg. Com evitar la paraula NO en donar una norma.
 • PART 3. ROLS D’ALUMNES. Assignació de rols. Funcions. Com crear rols amb l’eina Canva.
 • PART 4. QUADERN DE L’EQUIP. Parts del quadern de l’equip: nom i logotip de l’equip, noms dels membres de l’equip, càrrecs i funcions, normes de funcionament, plans de l’equip, diari de sessions i revisions periòdiques de l’equip. Porfoli i e-Porfoli.

MÒDUL IV. DINAMITZACIÓ

 • PART 1. PAT (Pla d’Acció Tutorial). Planificació d’un curs escolar de les dinàmiques en les sessions de tutoria. Model d’aplicació real en un centre educatiu.
 • PART 2. DINÀMIQUES DE GRUP. Tipus de dinàmiques de grup: Presentació, Empatia, Control de l’estrès, Automotivació, Resiliència, Assertivitat, Resolució de conflictes i Presa realista de decisions, Habilitats Socials.
 • PART 3. ESTRUCTURES COOPERATIVES. Característiques. Estructures cooperatives simples i complexes. Fitxes descriptives i vídeos explicatius. Algunes estructures: Lectura compartida, Llapis al centre, 1-2-4, Foli giratori, El sac de dubtes. Altres dinàmiques cooperatives: Temps verbals, Com cuinar un resum, Presa d’apunts de manera cooperativa.

 MÒDUL V. AVALUACIÓ

 • PART 1. AVALUACIÓ, COAVALUACIÓ I AUTOAVALUACIÓ. Qüestions prèvies. Objectius de l’avaluació. Característiques dels objectius d’aprenentatge. Formulació de preguntes obertes i tancades. Disseny de qüestionaris.
 • PART 2. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ. Definició. Característiques. Rúbrica holística i rúbrica analítica. Elements d’una rúbrica. Exemples de rúbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.
 • PART 3. EINES PER RÚBRIQUES. Eines per crear rúbriques: RubiStar. Formularis de Google Forms, Rúbriques a través de la plataforma Moodle.

 

EL PONENT

Santiago Moll

Es defineix com a un defensor de l’escola inclusiva, un apassionat de les noves tecnologies i un enamorat de l’educació emocional. Actualment és docent en un centre de secundària de Barcelona, ponent, formador i autor del blog educatiu per a docents Justifica tu respuesta.

http://justificaturespuesta.com/

DIA

Dissabte 17 de febrer de 2018

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació de 9 a 9’30 hores.

LLOC (ATENCIÓ CANVI D’AULA)

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici Roger de Llúria

c/Ramon Trias Fargas, 25-27

Barcelona

Situació al campus https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/lluria.html

Planell de l’interior de l’edifici per arribar a l’aula Aula 40012

PREU NET

75 euros.

CERTIFICACIÓ

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és per 10 hores, es realitza per via telemàtica i s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu, si us plau el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

1. Ompli el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

Habilitats socials en el TEA

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament (REC0313239)

 

Presentació

Les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) presenten dificultats en la comprensió i la gestió del complex món social. Aquesta condició deriva d’un estil cognitiu particular, de les dificultats per tenir en compte els contextos on tenen lloc les relacions, de la comprensió limitada de les emocions pròpies i dels altres, així com del dèficit en les habilitats mentalistes.

L’ensenyament explícit, estructurat i basat en suports visuals ha demostrat ser la millor eina per ajudar les persones amb TEA a comprendre l’entorn i aprendre estratègies per respondre a les demandes socials del seu dia a dia, establint relacions personals positives i satisfactòries que milloren el seu benestar social i emocional.

Objectius

L’objectiu general del taller és ajudar a comprendre la percepció singular del món de les persones amb TEA i els reptes amb els que s’han d’enfrontar a diari per, a partir d’aquí, conèixer estratègies generals útils d’ensenyament i recolzament que els ajudin a avançar seguint la seva pròpia trajectòria de desenvolupament i garantir una bona qualitat de vida per a ells i llurs famílies.

Durant el taller, més que tractar de transmetre estratègies concretes de solució per a casos concrets, es pretén proporcionar als participants petites “claus mestres” per tal de què cada u en funció de les persones amb TEA a les que vulgui recolzar pugui trobar solucions concretes per als reptes concrets als que s’enfrontin.

Alguns dels objectius específics són:

 • Comprendre la necessitat de proporcionar recolzaments personalitzats, específics, concrets i visuals.
 • Comprendre la “ceguesa al context” de les persones amb TEA i llurs repercussions, tant en la comprensió del món com en les estratègies d’intervenció.
 • Proporcionar i crear oportunitats de relació.
 • Com recolzar la persona en situacions naturals i anar retirant ajudes.
 • Ampliar el seu coneixement i comprensió de convencions i normes socials.
 • Estratègies generals d’intervenció.

Metodologia

Durant el taller es farà un ampli recorregut pels principals factors que afecten a la comprensió i al desenvolupament de les habilitats socials des d’un enfocament eminentment pràctic. Es comentaran estratègies i exemples d’intervenció reals a la llar, classes, patis d’esbarjo, campaments, activitats esportives, cafeteries, etc.

Continguts

 1. IDEES PRÈVIES.
 • Què són les habilitats socials (HHSS)?
 • Perquè és tant important tenir unes bones habilitats socials?
 • Comprendre l’autisme.
 • El desevolupament de les HHSS com a eina, no com a finalitat.
 • Comprendre la complexitat de les interaccions socials i els seus diversos components.
 1. LA IMPORTÀNCIA DE TREBALLAR LES HHSS EN CONTEXTOS NATURALS (PATIS, ESBARJO, CLASSE, SUPERMERCATS, CAFETERIES,…).
 • La “ceguesa al context” en l’autisme.
 • La riquesa, diversitat i imprevisibilitat de les situacions en entorns naturals.
 • L’important paper que desenvolupa i representa la persona de suport com a model de relació.
 • Fomentant l’autonomia sense crear dependències.
 • Creant xarxes d’amistat i suport.
 1. LA COMPRENSIÓ I INTERVENCIÓ SOBRE LES EMOCIONS I EL BENESTAR EMOCIONAL.
 • Evolució en la consciència de les pròpies dificultats i la comunicació de la diagnosi.
 • Eines i estratègies de suport: etiquetar emocions, termòmetre d’emocions, l’exercici físic, coneixement i comprensió de convencions i normes socials, històries socials, converses en forma d’historieta, autòpsies socials, balança de la justícia, caixes d’eines emocionals, etc.
 1. COMPRENDRE LA MENT DELS ALTRES I COM INFLUIR EN ELLA.
 • La importància de tenir en compte el context de les situacions.
 • El complex món dels pensaments, oblits, mentides, malentesos,etc.
 • La importànica dels comentaris empàtics.
 • Fer lloances i compliments.
 • Realitzar i acceptar crítiques.
 • Respectar els drets dels altres.
 • Estratègies pràctiques per a la seva comprensió i suport.
 1. LA COMUNICACIÓ I EL LLENGUATGE VERBAL I NO VERBAL.
 • Saludar i acomiadar-se.
 • Escollir un tema de conversa, iniciar, mantenir i finalitzar una conversa.
 • Els torns de paraula.
 • Formular preguntes i comentaris, interrompre converses, rebutjar, convèncer i negociar, etc.
 • Entendre els actes de parla indirectes de la parla (frases fetes, metàfores, ironies).
 • I la mirada, l’expressió facial, la distància personal, l’aparença personal, els gestos, el contacte físic adequat. Estratègies pràctiques per a la seva comprensió i suport.

A qui va dirigit

A mestres i a professors, però també a famílies, orientadors, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, estudiants, monitors, vetlladors i persones implicades en la formació de les persones amb TEA.

Aquest curs està obert a qualsevol persona interessada en el tema.

La ponent

Marlene Horna Castiñeiras

Llicenciada en Psicologia Clínica i Social, Diploma d’Estudis Avançats i Màster en Atenció Primerenca per la Universitat de Santiago de Compostela. Durant varis anys va treballar realitzant diagnosi, intervenció, orientació i formació en la Unitat d’Atenció Primerenca de la Universitat de Santiago de Compostela. Continuà la seva labor professional com a orientadora tècnica en l’equip de l’associació ASPANAES. Actualment treballa de forma particular i a l’associació BATA donant recolzament a persones amb TEA i a llurs famílies en els seus entorns naturals (escola, llar, comunitat).  Té una àmplia experiència com a formadora en multitud de cursos promoguts per diverses associacions, institucions i universitats.

Data

Dissabte 24 de febrer de 2018

Horari: 9’30-13’30 i de 15 a 18 hores

Acreditació de 9 a 9’30 hores.

Lloc

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

Preu net

75 euros.

Certificació

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és per 10 hores, es realitza per via telemàtica i s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu, si us plau el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

1. Ompli el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en un màxim de 48 hores. Degut a què per aquest taller només disposarem de 40 places la presinscripció només serà vàlida per a 48 hores, transcorregut aquest termini sense haver pagat no es guardarà la plaça i s’acceptarà el següent inscrit.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

Resolució de conflictes a l’aula

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0323239

 

PRESENTACIÓ

Només el fet d’estar en grup ja porta de manera inherent el conflicte. Quan estem en grup apareixen diferents opinions, punts de vista, subjectivitats, necessitats… que poden desembocar en conflicte. Per això és indispensable dotar als grups de mecanismes d’autoregulació per a poder acollir la diferència i viure-la com a oportunitat i creixement.

En aquesta formació us proposem treballar la Resolució de Conflictes que ens podem trobar a l’aula de primària o secundària d’una manera transversal dins el centre educatiu, des d’un enfocament emocional, col·laboratiu i d’apoderament de la persona i del grup.

Veurem propostes d’actuació tant en la gestió del gran grup com en casos més concrets que involucren a menys persones com podria ser un assetjament o cas de bullying.

OBJECTIUS

 • Reflexionar sobre el concepte de conflicte: causes i responsabilitats.
 • Practicar l’ús de dinàmiques de grup per a treballar la confiança i com a font d’informació de les relacions entre l’alumnat.
 • Desenvolupar habilitats i destreses que permetin un bon afrontament de situacions conflictives.
 • Conèixer i practicar eines i estratègies de l’Educació Emocional per a la resolució de conflictes.

Altres objectius, més específics, que també es tractaran són:

 • Treballar la provenció per a ser prou madurs a l’hora d’enfrontar-nos a un conflicte.
 • Aportar estratègies de regulació emocional, sobretot per a treballar la ràbia, la frustració, la impotència i l’agressivitat.
 • Afavorir les habilitats comunicatives per arribar al consens o la mediació en la resolució d’un conflicte.
 • Introduir l’empatia i l’assertivitat.
 • Aportar reflexió per a detectar situacions d’assetjament i bullying i com actuar.

CONTINGUTS

 • Què és un conflicte?
 • La provenció o com aportar estratègies per a fer front als conflictes
 • Emocions i conflicte
  • Emocions presents en les situacions conflictives: ira, aversió, por, vergonya…
  • Emocions a potenciar dins el grup: amor, confiança, admiració, alegria…
 • Treball sobre les competències emocionals per a la resolució de conflictes:
  • Consciència Emocional: Què sentim davant un conflicte?
  • Regulació Emocional: Com podem controlar les emocions davant un conflicte?
  • Autonomia Personal: Autoestima, Resiliència i Actitud davant el conflicte.
  • Habilitats Socials: La comunicació des de l’empatia i l’assertivitat
 • El consens i la mediació, un bon camí en la resolució de conflictes personals i grupals
 • L’assetjament i el bullying:
  • Com detectar-los?
  • Què hem de fer els docents?

METODOLOGIA

La metodologia per a realitzar el curs serà molt dinàmica:

Hi haurà moments d’exposició magistral, treball individual, treball en petits i grans grups, dinàmiques i jocs.

La participació i implicació dels components del grup serà important, i sempre des del respecte i atenent les individualitats de cadascú.

La part final es dedicarà a compartir i expressar el que ens ha aportat la sessió a partir d’un diàleg on tots podrem expressar la nostra opinió, com ens hem sentit, la nostra experiència… i tot això amb l’objectiu d’enriquir-nos i aprendre plegats.

DESTINATARIS

Mestres de Primària, Professors i Professores d’ESO, Cicles Formatius, Batxillerat i PFI i altres agents educatius que treballin amb infants i joves.

Aquest està obert a tothom que hi vulgui participar, sigui o no docent.

FORMADOR

Francesc Sedó Capdevila

Màster en Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de Barcelona, Màster Practitioner  en PNL, Especialista en Educació Emocional per la FEM (Fundació per a l’Educació Emocional) i Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona. Des de l’any 1995 fins el 2008 ha treballat com a professor de secundària i tutor. A partir de l’any 2008 treballa com a formador en Coaching, Resolució de Conflictes i Educació Emocional per a diverses entitats. Ha desenvolupant un programa de Coaching per a docents que actualment tutoritza a PRISMA. Realitza processos de coaching personal a adults i adolescents i tallers de coaching grupal. És membre fundador de l’associació de coaches Coaching Catalunya.

DIA

Dissabte 17 de març de 2018

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació de 9 a 9’30 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/ciutadella/turro.html

PREU NET

75 euros.

CERTIFICACIÓ

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és realitza per via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

1. Ompli el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

TEORIA DE LA MENT EN EL TEA

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0233239

 

Presentació

Amb el terme Teoria de la Ment (ToM) o habilitats de lectura mental es fa referència a una mateixa habilitat de l’ésser humà, aquella que permet a les persones inferir els estats mentals de les altres (creences, desitjos, intencions, emocions) i, en base a ells, comprendre i anticipar llurs comportaments.

El dèficit en teoria de la ment que presenten les persones amb trastorn de l’espectre autista explica, en gran mesura, llurs dificultats en l’àrea social i especialment llur limitació per a comprendre, interpretar, predir i poder explicar la conducta dels altres. Per això, la capacitat d’aquestes persones per adaptar-se als diferents entorns socials es veu molt afectada.

Les persones que presenten un dèficit en aquestes habilitats de lectura mental tenen enormes dificultats per inferir de manera adequada els estats mentals i emocionals dels altres i, per tant, mostraran dificultats per a comprendre i anticipar la conducta dels altres així com per adaptar la seva pròpia conducta als diferents contextos d’interacció.

Conèixer exactament en què consisteixen aquestes dificultats ens permet elaborar programes d’intervenció adequats a les necessitats d’aquestes persones; programes on a més a més es contempla l’ús d’estratègies dissenyades específicament per a reforçar el desenvolupament de les habilitats mentalistes de les persones amb TEA.

Continguts 

1.- Teoria de la Ment i el seu dèficit en les persones amb TEA: teories explicatives actuals.

2.- Ensenyament de les habilitats mentalistes:

 • Principis generals d’intervenció.
 • Ensenyament de les habilitats precursores de ToM.
 • Desitjos, creences i intencions.
 • Més enllà de la falsa creença. Habilitats mentalistes avançades.
 • Materials i recursos.

3.- Com reforçar les habilitats mentalistes des dels programes de grup.

4.- Avaluació de les habilitats mentalistes avançades

Metodologia

La metodologia estarà basada en la presentació dels continguts a través de propostes teòriques i pràctiques. Es potenciarà la participació dels assistents a través tan de preguntes com de la resolució d’alguns casos pràctics que s’exposaran durant el curs. Es presentaran exemples de casos a través de vídeos i es plantejaran qüestions.

El curs s’impartirà en castellà.

La ponent

María Llorente Comí 

És Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid i sòcia fundadora del centre Deletrea de Madrid, especialitzats en TEA i TEL (Trastorn Específic del Llenguatge).

Com a formadora ha impartit cursos en varis àmbits educatius: escoles, universitats, entitats, congressos,…

És autora i coautora de diverses publicacions que es poden veure en el següent enllaç Publicacions Deletrea

El seu darrer llibre escrit conjuntament amb en Juan Martos, també de Deletrea, és “El niño al que se le olvidó cómo mirar”

Dia

Dissabte 7 d’abril de 2018

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació de 9 a 9’30 hores.

Lloc

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

Preu net

75 euros.

Certificació

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és realitza per via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració.

Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

1. Ompli el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

 

 

 

Matemàtiques manipulatives

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament (REC0333239)

 

Presentació

Un dels objectius de les matemàtiques, i al mateix temps una de les grans dificultats, és crear situacions properes als alumnes que tinguin significat per a la seva vida quotidiana.

La manipulació, el moviment i l’experimentació són les bases que permeten anar cap a la construcció i estructuració del pensament lògic que és bàsic en l’aprenentatge de les matemàtiques.

Els objectius del curs, per tant,  es vertebren en cinc punts.

Objectius

 • Treballar les competències matemàtiques de forma manipulativa.
 • Ajudar a crear entorns d’aprenentatge per a les matemàtiques a partir de materials manipulatius.
 • Orientar els adults en la realització d’activitats basades en la manipulació de materials i en el joc.
 • Conscienciar els adults de la necessitat de crear situacions que permetin que cada infant es desenvolupi al seu propi ritme.
 • Proporcionar eines didàctiques per a generar activitats que es recolzin en l’ús de materials manipulatius.

Continguts

 • Reflexions sobre com treballem amb el material manipulatiu.
 • El paper de l’educador en l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • L’infant com a creador i constructor actiu del seu aprenentatge.
 • Presentar activitats per a treballar:
 1. El raonament lògic.
 2. El raonament geomètric.
 3. El sentit numèric.
 4. El càlcul numèric tant mental com escrit.

Programa

 1. Introducció:
 • Objectius del curs.
 • El paper de l’educador en l’aprenentatge de les matemàtiques.
 1. Raonament lògic:
 • Activitats amb els blocs lògics.
 • Taules de doble entrada.
 • Jocs que estimulen el raonament lògic.
 1. Raonament geomètric:
 • Classificacions geomètriques.
 • Definicions geomètriques.
 • El tangram i altres puzles geomètrics.
 • El geoplà.
 • Propietats de les operacions.
 1. Raonament numèric:
 • Descomposició numèrica.
 • Les regletes i el material base.
 • Operacions amb i sense algoritmes.
 • Els materials imprescindibles en el desenvolupament del sentit numèric.

Metodologia

En el curs es convida als participants a reflexionar sobre el context teòric-pràctic que és necessari per a treballar les matemàtiques amb materials manipulatius.

Es tracta d’un curs on s’ampliarà el coneixement sobre l’ús dels materials més coneguts i es descobriran noves propostes.

Destinataris

El curs va destinat a mestres d’educació primària i d’educació especial, a estudiants, a qualsevol docent i a pares i mares interessats en voler oferir als infants l’oportunitat d’aprendre les matemàtiques “fent-les”. Aquest curs és obert a tothom, sigui o no sigui docent.

 

La ponent

Malena Martín és llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, professora de matemàtiques de secundària i investigadora en educació activa.

→ Treballa en l’àrea de matemàtiques manipulatives i  vivencials i  es dedica a la formació de tot tipus de persones (docents, famílies, psicòlegs, educadors socials, optometristes, etc.) que volen treballar les matemàtiques afavorint l’acció creativa i investigadora dels nens i les nenes.

→ Des de la seva pàgina web, Aprendiendo Matemáticas, divulga una altra manera d’ensenyar i aprendre matemàtiques. Allà hi presenta tant una metodologia més lliure i activa com recursos pràctics per a portar a l’aula o a casa.

→ El curs “Matemàtiques manipulatives” sorgeix d’aquest mateix esperit: oferir recursos i orientacions per a aconseguir un entorn d’aprenentatge on el nen s’ho passi bé  i aprengui matemàtiques respectant el seu ritme i interessos.

El curs s’impartirà en castellà.

Dia

El curs se celebrarà el dissabte 21 d’abril de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • De 9,30 a 13, 30 hores.
 • De 15 a 18 hores.

Preu

75 €

Lloc

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/turro.html

Certificació

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

 1. Ompli el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

Premsa

Transformant l’educació amb l”Art Thinking’

Ha canviat el context social i educatiu i això demana noves metodologies per a l’educació postinternet, com el projecte Art Thinking.

En aquest article de l’Olga Vallejo publicat a l’Ara Criatures del 13 de maig de 2017 parlen una mica de nosaltres.

http://criatures.ara.cat/escola/art-thinking-transformar-educacio_0_1795020506.html