Cursos

 

                       

                   

                   

                   

                   

               

              

 

 

CURSOS PRESENCIALS

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 cartell-lletres-amatic cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

TEA i educació infantil 0-6

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

El nombre d’infants que presenten senyals d’alerta de TEA cada cop és major i l’evidència mostra els beneficis d’una intervenció especialitzada el més aviat possible a tots els entorns. L’escola és un dels entorns més rellevants a la vida dels nens i nenes, també dels que tenen TEA, i per aquest motiu, cal proveïr els professionals que hi treballen, d’ informació, recursos materials i humans.

Com a docents volem donar resposta a les necessitats i contribir al desenvolupament de tots  els nostres alumnes sabent que l’etapa d’infantil és de vital importància per a establir rutines i les primeres pautes d’aprenentatge.

Quan el nostre alumne sembla presentar dificultats sociocomunicatives que alerten sobre un possible TEA, se’ns plantegen preguntes com Què faig? Per on començo? Què ha de fer la família? Com asseguro que participi?

A través de la presentació de tècniques, vídeos, revisió de casos i materials aprendrem estratègies pràctiques per a donar resposta a les necessitats comunicatives i socials dels nostres infants amb TEA i capacitar a les famílies i escoles.

CONTINGUTS

 1. A VEGADES FA O DIU… PER QUÈ? Entenent les primeres conductes:  
 • Senyals d’alerta i eines de detecció.
 • Xarxes de suport: enfocament centrat en contextos naturals.
 • Eines personals per a docents i famílies.
 1. PRIMERES CONDUCTES… PRIMERES RESPOSTES! Ensenyant habilitats fonamentals de comunicació i regulació.
 • Quines habilitats comunicatives ensenyem.
 • Com ho fem… Quin sistema de comunicació fem servir?
 • Ajudes visuals, materials i jocs.
 1. IMPLICANT A TOTHOM: Estratègies i jocs per a companys d’aula.
 • Rutines de l’aula.
 • Adaptacions d’accés, d’entorn i estructuració.
 • Del petit grup al gran grup.
 • Activitats, materials i jocs: implicant a tots.

A QUI VA DIRIGIT AQUEST CURS

 • Mestres de l’etapa infantil (0-6).
 • Docents d’altres etapes interessats en les persones en l’espectre de l’autisme.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, educadors social, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs s’impartirà en castellà.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

LA PONENT

Rocío García Pascual

Llicenciada psicologia clínica i de la salut (USAL). Màster en neuropsicologia i educació.

Especialista en diagnosi, atenció primerenca, comunicació, conducta i neuropsicologia infantil en context natural. Col·labora i assessora a CualiTEA.

Professora associada de la Universitat de Lleó, departament de psicologia evolutiva i educació i personalitat, avaluació i tractament psicològic.

Membre de la junta directiva de AETAPI i membre del comitè científic en els congressos.

Formadora i especialista en intervenció amb formació avançada en models d’atenció primerenca especialitzada: PACT (primera persona acreditada a Espanya), model Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS i parla signada.

Des del 2004 al 2007 resideix a Anglaterra treballant a l’escola Tyssen de primària a Londres formant part de l’equip d’inclusió i de la base de recursos per a alumnes amb TEA, on adquireix un àmplia formació en metodologies específiques per a l’aprenentatge i la inclusió de les persones amb TEA.

A Espanya, ha estat directora tècnica de l’associació Autismo León essent responsable de la formació dels equips i el disseny i implantació metodològica per a la posada en marxa de serveis especialitzats i directora del centre d’educació especial per a alumnes amb autisme. També ha estat responsable de valoració i diagnosi i intervenció terapèutica a les associacions d’autisme de Zamora i Lleó.

Col·labora com a ponent, assessora i formadora en atenció primerenca i educació dels centres de formació i innovació del professorat, per a serveis socials, administracions i entitats educatives i sanitàries, públiques o privades i les universitats. Coautora de la “Guía para professores y educadores de alumnos con autismo” editada per FACYL i presidenta del comitè organitzador del XVII congrés d’AETAPI 2016.

Ha participat al projecte europeu “ICF-CY” (CIF-IA) de millora d’oportunitats educatives de nens amb necessitats educatives especials de la Comissió Europea.

Motivació, qualitat i implicació defineixen la seva feia amb nens i nenes amb dificultats i llurs famílies. Creu fermament que tots tenim qualitats que ens fan únics i que amb les ajudes necessàries som capaços d’assolir grans fites.

DIA  (NOU FORMAT ONLINE EN DIRECTE)

Dissabte 24 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 25 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

És important connectar-se a la plataforma almenys 15 minuts abans.

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un correu amb la ID i la contrasenya que us donarà accés a la reunió. És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

Places limitades

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

TEA y educación infantil 0-6

PRESENTACIÓN

El número de niños y niñas que presentan señales de alerta de TEA cada vez es mayor y la evidencia muestra los beneficios de una intervención especializada lo más pronto posible en todos los entornos. La escuela es uno de los entornos más relevantes en la vida de los niños y las niñas, también de los que tienen autismo, y por este motivo, es necesario proveer a los profesionales que trabajan en la escuela, información, recursos materiales y humanos.

Como docentes queremos dar respuesta a las necesidades y contribuir al desarrollo de todos nuestros alumnos sabiendo que la etapa de infantil es de vital importancia para establecer rutinas y las primeras pautas de aprendizaje.

Cuando nuestro alumno parece presentar dificultades sociocomunicativas que alerten de un posible TEA, se nos plantean preguntas como: ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tiene que hacer la familia? ¿Cómo aseguro que participe?

A través de la presentación de técnicas, vídeos, revisión de casos y materiales aprenderemos estrategias prácticas para dar respuesta a las necesidades comunicativas y sociales de nuestros alumnos con TEA y capacitar a las familias y escuelas.

CONTENIDOS

 • A VECES HACE O DICE… ¿POR QUÉ? Entendiendo las primeras conductas:
  • Signos de alerta, herramientas de screening y detección
  • Enfoque centrado en la familia y contextos naturales: Redes de apoyo
  • Herramientas personales para docentes y familias
 • PRIMERAS CONDUCTAS….PRIMERAS RESPUESTAS! Enseñando habilidades fundamentales de comunicación y regulación
  • Qué habilidades comunicativas enseñamos.
  • Cómo lo hacemos… ¿Qué SAAC usamos?
  • Ayudas visuales, Materiales y Juegos
 • IMPLICANDO A TODOS: Estrategias y juegos para compañeros de aula.
  • Rutinas del aula
  • Adaptaciones de acceso, de entorno y estructuración.
  • Del pequeño grupo al gran grupo.
  • Actividades, Materiales y Juegos: Implicando a todos.

A QUIEN VA DIRIGIDO

 • Maestr@s de la etapa infantil (0-6).
 • Docentes de otras etapas interesados en las personas en el espectro del autismo.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, educadores sociales, psicopedagogos, pediatras, etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso se imparte en español.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual de la ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

LA PONENTE

Rocío García Pascual

Licenciada en Psicología clínica y de la salud (USAL). Máster en neuropsicología y educación.

Especialista en diagnosis, atención precoz, comunicación, conducta y neuropsicología infantil en contextos naturales. Colabora y asesora en CualiTEA.

Profesora asociada de la Universidad de León, Departamento de Psicología evolutiva y educación y personalidad, evaluación y tratamiento psicológico.

Miembro de la junta directiva de AETAPI y miembro del comité científico en los congresos.

Formadora y especialista en intervención con formación avanzada en modelos de atención precoz especializada en : PACT (primera persona acreditada en España), modelo Denver (ESDM), TEACCH, SCERTS, Autism Attention Programme, Hanen, PECS y habla signada.

Desde el 2004 al 2007 reside en Inglaterra trabajando en la escuela Tyssen de primaria en Londres formando parte del equipe de inclusión y de la base de recursos para alumnos con TEA, donde adquiere una amplia formación en metodologías específicas para el aprendizaje y la inclusión de las personas con TEA.

En España, ha sido directora técnica de la asociación Autismo León siendo responsable de la formación de los equipos y el diseño e implantación metodológica para la puesta en marcha de servicios especializados y directora del centro de educación especial para alumnos con autismo. También ha sido responsable de valoración y diagnosis ei intervención terapéutica en las asociaciones de autismo de Zamora y León.

Colabora como ponente, asesora y formadora en atención temprana y educación de los centros de formación e innovación del profesorado, para servicios sociales, administraciones y entidades educativas y sanitarias, públicas o privadas y las universidades. Coautora de la “Guía para profesores y educadores de alumnos con autismo” editada por FACYL y presidenta del comité organizador del XVII congreso de AETAPI 2016.

Ha participado en el proyecto europeo “ICF-CY” (CIF-IA) de mejora de oportunidades educativas de niños con necesidades educativas especiales de la Comisión Europea.

Motivación, calidad e implicación definen su trabajo con niños y niñas con dificultades y sus familias. Cree firmemente que todos tenemos cualidades que nos hacen únicos y que con las ayudas necesarias somos capaces de alcanzar grandes metas.

Este curso se impartirá en español

DÍAS

Sábado 24 de abril de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 25 de abril de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Es importante conectarse a la plataforma por lo menos 15 minutos antes

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Este curso se impartirá online a través de la plataforma Zoom. Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us/

Unos días antes del curso recibirá un correo con la ID y la contraseña que da acceso a la formación. Es importante identificarse con el mismo correo utilizado para la inscripción al curso.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

 

 

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

 1. Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
 2. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso, así como las iniciales INF referentes al curso.
 3. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.com para su seguimiento.
 4. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Unos días después de haber finalizado el curso se enviará a su email la presentación y el certificado de asistencia del curso.

Flexibilitat i estils cognitius en el TEA

Curs reconegut pel Dep. d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

Presentació

Les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) presenten una forma particular de processar la informació que els genera inflexibilitat mental i de comportament i determina els seus aprenentatges i la manera de relacionar-se amb el món que els envolta.

Treballar la flexibilitat cognitiva ajuda a les persones amb TEA a entendre millor el seu context, a tolerar els canvis que han d’afrontar, a comprendre que els altres poden pensar de forma diferent, i a millorar les relacions socials i el seu procés d’aprenentatge. Totes aquestes habilitats afavoreixen de manera substancial l’accessibilitat real al seu entorn, la inclusió i, el més important, a millorar la seva qualitat de vida.

Partint del coneixement de les funcions executives i del seu dèficit en les persones amb TEA, en aquest curs veurem com treballar la flexibilitat i millorar els processos d’aprenentatge. I tot a través d’exemples pràctics, estratègies i tècniques d’intervenció molt útils en l’entorn escolar i també en el familiar i social.

Contingut 

 1. Funcions executives:
  • Definició i origen
  • FFEE en el TEA
  • Avaluació de les FFEE.
 2. Inflexibilitat mental i de comportament: implicacions en els processos cognitius.
 3. Processament de la informació en el TEA.
 4. Estils d’aprenentatge.
 5. Tècniques d’intervenció.
 6. Casos pràctics (s’abordaran durant totes les sessions). 

Destinataris

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual de la ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

Aquest curs s’impartirà en espanyol.

 

Ponent

Ana Molina Montes

Diplomada en Magisteri per la Universitat de Sevilla (especialitat llengua i anglès) i Màster de logopèdia (INATED).

Actualment és Directora del CDPEE Ángel Rivière (Autismo Sevilla). Responsable del grups de millora d’inclusió i del grup de millora “El funcionament cognitiu” d’Autismo Sevilla, Professora del taller de comunicació i cognitiva del CCEE “Ángel Rivière”.

Dies

Dissabte 29 de maig de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 30 de maig de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

Lloc

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

Preu net

70 €

Com inscriure’s

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

Certificació del curs

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

 

 

Flexibilidad y estilos cognitivos en el TEA

Presentación

Las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) presentan una forma particular de procesar la información que les genera inflexibilidad mental y de comportamiento y determina sus aprendizajes y la manera de relacionarse con el mundo que les rodea.

Trabajar la flexibilidad cognitiva ayuda a las personas con TEA a entender mejor su contexto, a tolerar los cambios que tienen que afrontar, a comprender que los otros pueden pensar de forma diferente, a mejorar las relaciones sociales y su proceso de aprendizaje. Todas estas habilidades favorecen de manera sustancial la accesibilidad real en su entorno, la inclusión y, lo más importante, a mejorar su calidad de vida.

Partiendo del conocimiento de las funciones ejecutivas y de su déficit en las personas con TEA, en este curso veremos cómo trabajar la flexibilidad y mejorar los procesos de aprendizaje. Y todo a través de ejemplos prácticos, estrategias y técnicas de intervención muy útiles en el entorno escolar y también en el familiar y social.

Programa

 1. Funciones ejecutivas:
  • Definición y origen
  • FFEE en TEA
  • Evaluación de las FFEE.
 2. Inflexibilidad mental y comportamental: implicaciones en los procesos cognitivos.
 3. Procesamiento de la información en TEA.
 4. Estilos de aprendizaje.
 5. Técnicas de intervención.
 6. Casos prácticos (los abordaremos durante toda la sesión)

Ponente

Ana Molina Montes

Diplomada en Magisterio por la Universidad de Sevilla (especialidad lengua e inglés) y Master de Logopedia (INATED).

Actualmente es Directora del CDPEE Ángel Rivière (Autismo Sevilla), Responsable de los grupos de mejora e inclusión y del grupo de mejora “El funcionamiento cognitivo” de Autismo Sevilla, Profesora del taller de comunicación y cognitiva del CCEE “Ángel Rivière”.

Destinatarios

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de soporte, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Profesionales sanitarios: terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, psicopedagogos, médicos etc.
 • Familiares y, en general, cualquier persona interesada en mejorar la calidad de vida de las personas con TEA.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

Este curso se impartirá en español.

Días

Sábado 29 de mayo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 30 de mayo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

Lugar

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

Precio neto

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

Como hacer la inscripción 

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

Bonificaciones de la FUNDAE  

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

Les altes capacitats

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

La intenció principal d’aquesta formació serà la d’oferir els coneixements bàsics per a comprendre les característiques, el desenvolupament, la diagnosi i la intervenció educativa que requereixen els infants i adolescents amb altes capacitats.

Iniciarem el curs amb una introducció per a desfer estereotips i mites, presentarem una descripció en profunditat dels diversos tipus d’altes capacitats que som capaços de detectar a partir dels models teòrics actuals. Veurem com fer pre-identificacions per part dels pares i mestres, i com realitzar la diagnosi diferencial per part dels professionals, doncs són aspectes imprescindibles que haurem de tenir en compte per tal de posteriorment portar a terme l’educació més adequada segons cada tipologia. Per últim, entrarem en una exposició i pràctica de les maneres més fiables i efectives que coneixem a l’actualitat per a intervenir educativament amb aquests nens i nenes.

PROGRAMA

Dissabte 17 d’abril

Introducció: tipus, estereotips, identificació (Leopold Carreras)

 • Introducció
 • Tòpics
 • Models teòrics actuals
  • Models psicològics
  • Models neurobiològics
 • Factors de risc
  • Perquè s’ha de fer una avaluació
  • Quan és recomanable portar-la a terme
  • Qui pot fer una avaluació
  • Procés d’avaluació diagnòstica
   • Pre-identificacions
   • Tests (aptituds intel·lectuals, personalitat, creativitat)
 • Tipus d’altes capacitats intel·lectuals
  • Superdotats
  • Talents
   • Talents simples
    • Talent matemàtic
    • Talent verbal
    • Talent lògic
    • Talent creatiu
    • Talent social
    • Talent esportiu
   • Talents complexes
    • Talent acadèmic
    • Talent artístic-figuratiu
   • Talents conglomerats
   • Aclaració sobre la precocitat intel·lectual
  • Doble excepcionalitat
 • Informe Templeton sobre acceleració educativa
  • Acceleració o flexibilització completa
  • Acceleració o flexibilització parcial
 • Casos pràctics
 • Bibliografia

Diumenge 18 d’abril  

Intervencions educatives efectives (Milagros Valera) 

 • Atenció a la diversitat: marc teòric
 • L’escola inclusiva i les altes capacitats intel·lectuals
  • Problemes associats als nens amb altes capacitats quan no són identificats.
 • Intervenció a l’aula dirigida als nens i nenes amb alta capacitat
  • Intervencions específiques segons el tipus d’excepcionalitat.
  • Estratègies generals en el disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.
 • Línies d’intervenció amb alumnes d’altes capacitats intel·lectuals
  • Flexibilització
  • Enriquiment del currículum
 • Estratègies i metodologies d’ensenyament i aprenentatge
  • Entrenament metacognitiu
  • Enriquiment aleatori (treball per projectes)
  • Treballar agrupant alumnes
  • Treballar per programacions flexibles
  • Treball cooperatiu
  • Tallers dins l’aula
  • Aprenentatge a partir de problemes
 • Accions generals per a dissenyar activitats d’aprenentatge
 • Avaluació
 • Bibliografia

DESTINATARIS

Aquest curs està adreçat als professionals de l’educació en general, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, orientadors, familiars, estudiants i a tota persona interessada en la temàtica de les altes capacitats intel·lectuals.

S’impartirà en espanyol.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual dels ponents. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació d’interès.

PONENTS 

Milagros Valera Sanz

Llicenciada en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona.
Màster en Logopèdia per la Universitat Politècnica de Barcelona.
Experta Universitària en Diagnòstic i intervenció d’alumnes amb altes capacitats intel·lectuals per la UNED. Postgrau en reeducació de la veu.

Fundadora i ex-coordinadora del Grup d’Investigació en Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC)  i ex-vocal d’Educació i Diversitat del COPEC

Gabinet Psicopedagògic Mentor (Barcelona) especialista en altes capacitats des de fa més de 25 anys. Directora del Centre Hypatia (Tarragona).

Leopold Carreras Truñó

Psicòleg General Sanitari.
Psicòleg Educatiu.
Delegat a Espanya del WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) des del 1997.
Membre fundador i ex Tresorer de FICOMUNDYT (Federación Iberoamericana del Consejo Mundial de Niños Superdotados y Talentosos) des del 1993.
Membre fundador i Coordinador del Grup de Treball d’Altes Capacitats del COPC des del 2003 al 2009, i del 2013 al 2016.
Delegat a Espanya d’ISPA (International School Psychologists Association) des del 2012.
Delegat a Espanya de NEPES (Network of European Psychologists in the Educational System) del 2007 al 2012.

Vocal de la Junta de la Secció Educativa del COPC, assessor del Consell Social del COPC,  assessor de l’Àrea de Psicologia Educativa del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs d’Espanya del 2010 al 2015. 

Gabinet Psicopedagògic MENTOR (Barcelona) especialista en altes capacitats des de fa més de 25 anys.

DIES

Dissabte 17 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 18 d’abril de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online en directe través de la plataforma Zoom (places limitades)

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

És important que us identifiqueu amb el mateix correu que vàreu fer servir per a la inscripció a aquest curs.

Per a més informació abans i durant la jornada us podeu dirigir al correu info@educatiocat.com

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial, haureu de realitzar un treball complementari. Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

 

Las altas capacidades

PRESENTACIÓN

La intención principal de esta formación será ofrecer los conocimientos básicos para comprender las características, el desarrollo, el diagnóstico y la intervención educativa que requieren los niños y adolescentes con altas capacidades.

Iniciaremos el curso con una introducción para deshacer estereotipos y mitos, presentaremos una descripción en profundidad de los diferentes tipos de altas capacidades que somos capaces de detectar a partir de los modelos teóricos actuales. Veremos cómo hacer pre-identificaciones por parte de padres y maestros, y cómo llevar a cabo el diagnóstico diferencial por parte de profesionales, pues son aspectos imprescindibles a tener en cuenta para posteriormente llevar a cabo la educación más adecuada según cada tipología. Por último, entraremos en una exposición y práctica de las maneras más fiables y efectivas que conocemos en la actualidad para intervenir educativamente con estos niños/as. 

PROGRAMA

Sábado 17 de abril  

Introducción: tipos, estereotipos, identificación (Leopold Carreras)

 • Introducción
 • Tópicos
 • Modelos teóricos actuales
  • Modelos psicológicos
  • Modelos neurobiológicos
 • Factores de riesgo
  • Por qué debe hacerse una evaluación
  • Cuándo es recomendable llevar a cabo una evaluación
  • Quién puede hacer una evaluación
  • Proceso de evaluación diagnóstica
   • Pre-indentificaciones
   • Tests (aptitudes intelectuales, personalidad, creatividad)
 • Tipos de altas capacidades intelectuales
  • Superdotados
  • Talentos
   • Talentos simples
    • Talento matemático
    • Talento verbal
    • Talento lógico
    • Talento creativo
    • Talento social
    • Talento deportivo
   • Talentos complejos
    • Talento académico
    • Talento artístico-figurativo
   • Talentos conglomerados
   • Aclaración sobre precocidad intelectual
  • Doble excepcionalidad
 • Informe Templeton sobre aceleración educativa
  • Aceleración o flexibilización completa
  • Aceleración o flexibilización parcial
 • Casos prácticos
 • Bibliografía

Domingo 18 de abril

Intervenciones educativas efectivas (Milagros Valera) 

 • Atención a la diversidad: marco teórico
 • La escuela inclusiva y las altas capacidades intelectuales
  • Problemas asociados a los niños con altas capacidades cuando no son identificados
 • Intervención en el aula dirigida a los niños/as con altas capacidades
  • Intervenciones específicas según el tipo de excepcionalidad
  • Estrategias generales en el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje
 • Líneas de intervención con alumnos de altas capacidades intelectuales
  • Flexibilización
  • Enriquecimiento del currículum
 • Estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje
  • Entrenamiento metacognitivo
  • Enriquecimiento aleatorio (trabajo por proyectos)
  • Trabajo por programaciones flexibles
  • Trabajo cooperativo
  • Talleres dentro del aula
  • Aprendizaje a partir de problemas
 • Acciones generales para diseñar actividades de aprendizaje
 • Evaluación
 • Bibliografía

DESTINATARIOS

Este curso está dirigido a los profesionales de la educación en general, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, orientadores, familiares, estudiantes y a toda persona interesada en la temática de las altas capacidades intelectuales.

Se impartirá en español.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual de los ponentes. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

PONENTES

Milagros Valera

 

Licenciada en Pedagogía Terapéutica por la Universitat de Barcelona.
Master en Logopedia por la Universitat Politècnica de Barcelona.
Experta Universitaria en Diagnóstico e intervención de alumnos con altas capacidades por la UNED. Posgrado en reeducación de la voz.

Fundadora y Ex-coordinadora del Grupo de Investigación en Altas Capacidades del Colegio de Pedagogos de Cataluña (COPEC), ex-vocal de Educación y Diversidad del COPEC-

Gabinete Psicopedagógico Mentor (Barcelona), especialista en altas capacidades desde hace más de 25 años. Directora del Centro Hypatia (Tarragona).

Leopold Carreras  

Psicólogo General Sanitario
Psicólogo Educativo
Delegado en España del WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) desde 1997
Miembro fundador y ex Tesorero de FICOMUNDYT (Federación Iberoamericana del Consejo mundial de Niños Superdotados y Talentosos) desde 1993
Miembro fundador y Coordinador del Grupo de Trabajo de Altas Capacidades del COPC  (Colegio Oficial de Psicología de Cataluña) desde el 2003 al 2009, y del 2013 al 2016
Delegado en España de ISPA (International School Psychologist Association) desde 2012
Vocal de la Junta de la Sección Educativa del COPC desde el 2003

Delegado en España de NEPES (Network of European Psychologist in the Educational System) de 2007 a 2012
Asesor del Consejo Social del COPC 
Asesor del Área de Psicología Educativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España de 2010 a 2015 

Gabinete Psicopedagógico Mentor (www.mentor.cat)

DÍAS

Sábado 17 de abril de 2021 de 16 a 20 horas

Domingo 18 de abril de 2021 de 16 a 20 horas

Acreditación a partir de las 15’30 horas.

LUGAR

Online en directo a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Puede crear una cuenta gratuita en el siguiente enlace: https://zoom.us

Un día antes del curso recibirá un enlace que previo registro le dará acceso a la reunión.

Es importante que se identifique con el mismo correo que utilizó en la inscripción del curso.

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Bonificaciones de la FUNDAE  

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

Aprendre a ritme de joc (Oriol Ripoll)

Curs reconegut pel Departament d’Educació i bonificble per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

Saps què és l’aprenentatge basat en jocs? Com es pot dissenyar una experiència d’aprenentatge fent que el joc sigui l’ànima i el motor? Aquesta formació està concebuda com un taller d’aprenentatge on escoltarem i parlarem, jugarem i analitzarem i intentarem donar resposta a un repte lúdic col·lectiu.

El joc ha estat, des de sempre, una poderosa eina per a facilitar l’aprenentatge. Sota el nom d’aprenentatge basat en jocs hi ha tota una metodologia que pot afavorir la transformació educativa. Però el concepte pot anar molt més enllà de jugar i analitzar què ha passat,

Es tracta d’analitzar el joc a partir de totes les situacions que es produeixen mentre s’està jugant i utilitzar-ho per transformar la forma com es fan certs aprenentatges. Per fer-ho és necessari una metodologia, uns recursos i una voluntat que permeti aconseguir assolir els objectius desitjats.

OBJECTIUS

 • Descobrir què és l’aprenentatge basat en jocs, i com es pot utilitzar per tal d’afavorir la transformació educativa.
 • Aprendre jocs i recursos per a afavorir el joc i la seva anàlisi.
 • Conèixer els resultats de les darreres recerques sobre jocs aplicats a l’educació i analitzar la seva aplicació.
 • Descobrir com es pot generar una proposta d’aprenentatge basat en jocs i elaborar-ne una.

CONTINGUTS

 • Concepte d’aprenentatge basat en jocs i una classificació de propostes per portar-ho a l’aula.
 • Metodologies i recursos per tal d’aconseguir treure el màxim partit als jocs.
 • Taller de cocreació d’experiències d’ABJ.
 • Repertori de jocs.

DESTINATARIS

 • Docents i d’altres professionals educatius (mestres, professors, orientadors, educadors, formació no reglada, etc.)
 • Qualsevol persona interessada en el tema, sigui o no docent.

Aquest curs s’impartirà en espanyol.

Aquest curs no es grava per protecció de les dades personals dels assistents i de la propietat intel·lectual del ponent. Un cop finalitzat el curs es compartirà la presentació exposada i altra documentació  d’interès.

PONENT

Oriol Ripoll

Llicenciat en Magisteri per la Universitat Ramon Llull.

És especialista en jocs. Això vol dir que s’ha dedicat en saber sobre jocs, crear-los i explicar com es poden crear i aplicar-los. Però també li ha fet obrir el focus i ha après sobre gamificació, creativitat, educació, patrimoni, experiència d’usuari i cocreacions. En el fons tot és el mateix. 

Actualment és a l’equip creatiu de Jocs al segon, un petit estudi des d’on creen jocs i gamificacions per a projectes culturals, educatius i de comunicació. També és professor de Game Design a Enti, el grau de videojocs de la UB, a EUSES, el grau de CAFE de la UdG i codirigeix el Màster en joc, gamificació i tecnologia aplicats a l’educació a Enti-UB. 

Ha escrit molt sobre jocs (menys del que voldria, però diu que no ha tingut més temps) i ha fet multitud de xerrades i cursos sobre el tema.

És un motivador nat.

DIES

Dissabte 8 de maig de 2021 de 16 a 20 hores

Diumenge 9 de maig de 2021 de 16 a 20 hores

Acreditació a partir de les 15’30 hores.

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Aquest curs es farà online mitjançant la plataforma Zoom.

Podeu crear un compte gratuït clicant en aquest enllaç: https://zoom.us/

Uns dies abans del curs rebreu un enllaç que us donarà accés a la reunió.

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a tècnic/ques d’educació infantil i educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça  cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades.

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? Veieu-ho en el següent enllaç:

La bonificació en 8 passos

Aprender a ritmo de juego (Oriol Ripoll)

 

PRESENTACIÓN

¿Sabes qué es el aprendizaje basado en juegos? ¿Cómo se puede diseñar una experiencia de aprendizaje haciendo que el juego sea el alma y el motor? Esta formación está concebida como un taller de aprendizaje donde escucharemos y hablaremos, jugaremos y analizaremos e intentaremos dar una respuesta a un reto lúdico colectivo.

El juego ha sido, desde siempre, una poderosa herramienta para facilitar el aprendizaje. Detrás del nombre de aprendizaje basado en juegos hay toda una metodología que puede favorecer la transformación educativa. Pero el concepto puede ir más allá de jugar y analizar qué ha pasado.

Se trata de analizar el juego a partir de todas las situaciones que se producen mientras se está jugando y utilizarlo para transformar la forma como se hacen ciertos aprendizajes. Para hacerlo es necesaria una metodología, unos recursos y una voluntad que permita conseguir alcanzar los objetivos deseados.

OBJETIVOS

 • Descubrir qué es el aprendizaje basado en juegos, y cómo se puede utilizar para favorecer la transformación educativa.
 • Aprender juegos y recursos para favorecer el juego y su análisis.
 • Conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre juegos aplicados a la educación y analizar su aplicación.
 • Descubrir cómo se puede generar una propuesta de aprendizaje basado en juegos y elaborar una.

CONTENIDOS

 • Concepto de aprendizaje basado en juegos y una clasificación de propuestas per a llevarlo al aula.
 • Metodologías y recursos para conseguir sacar el máximo partido de los juegos.
 • Taller de cocreación de experiencias de ABJ (Aprendizaje Basado en el Juego)
 • Repertorio de juegos.

Este curso se impartirá en español.

Este curso no se graba por protección de los datos personales de los asistentes y de la propiedad intelectual del ponente. Una vez finalizado el curso se compartirá la presentación expuesta y otra documentación de interés.

PONENTE

Oriol Ripoll

Licenciado en Magisterio por la Universitat Ramon Llull.

Es especialista en juegos. Esto quiere decir que se ha dedicado en saber sobre juegos, crearlos y explicar cómo se pueden crear y aplicar. Pero también le ha hecho abrir el foco y ha aprendido sobre gamificación, creatividad, educación, patrimonio, experiencia de usuario y cocreaciones. En el fondo es todo lo mismo. 

Actualmente forma parte del equipo creativo de Jocs al segon (Juegos al segundo), un pequeño estudio desde donde crean juegos y gamificaciones para proyectos culturales, educativos y de comunicación.

También es profesor de Game Design en Enti, el grado de videojuegos de la Universitat de Barcelona, en EUSES, el grado de CAFE de la Unversitat de Girona y codirige el Master en juegos, gamificación y tecnología aplicados a la educación en Enti-UB (Universitat de Barcelona). 

Ha escrito mucho sobre juegos (menos de lo que le gustaría, pero dice que no ha tenido más tiempo) y ha hecho multitud de presentaciones y cursos sobre el tema.

Es un motivador nato. 

DESTINATARIOS

 • Profesionales educativos: maestros, profesores, orientadores, educadores, personal de apoyo, monitores y personal del ámbito escolar.
 • Cualquier persona interesada en el tema sea o no docente (familiares, estudiantes, etc.)

DÍAS

Sábado 8 de mayo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Domingo 9 de mayo de 2021 (de 16 a 20 horas, hora española)

Acreditación a partir de las 15’30 horas

Conversor horario aquí

LUGAR

Online a través de la plataforma Zoom (plazas limitadas)

Un día antes del curso recibirá un correo con el enlace que da acceso a la formación.

Para a más información antes y durante la jornada diríjase al correo info@educatiocat.com

PRECIO NETO

70 €

Precios especiales para América (pago a cuenta bancaria, Paypal o a través de Western Union) Consultar en info@educatiocat.com

Precios especiales para América (consúltenos en info@educatiocat.com)

COMO HACER LA INSCRIPCIÓN

Rellenar el formulario de inscripción: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

 1. Educatio les enviará un correo de preinscripción confirmando si quedan plazas libres con el número de cuenta donde hacer la transferencia o ingreso en el plazo máximo de 15 días. En el momento de hacer el pago es importante indicar el nombre de la persona que participará en el curso.
 2. Envíe el comprobante bancario al correo info@educatiocat.compara su seguimiento.
 3. Una vez recibido el importe de la transferencia, le confirmaremos la inscripción definitiva al curso.

Para más información puede contactar con nosotros en nuestro correo info@educatiocat.com

Esta formación se puede bonificar a través de Fundae haciendo los trámites desde el centro de trabajo.

BONIFICACIONES DE LA  FUNDAE  

Se tiene que gestionar desde el propio centro de trabajo.

¿Cómo hacerlo? Ver en el siguiente enlace: La bonificación en 8 pasos

 

I després de l’escola, què? Ocupació i treball per a les persones amb TEA

Curs reconegut pel Departament d’educació i bonificable per la Fundae des dels centres

 

PRESENTACIÓ

El treball i l’ocupació són factors molt rellevants per a la qualitat de vida i la inclusió social per a tothom i, òbviament, també per a les persones amb autisme, independentment del grau de suport que necessitin. L’aportació de les persones amb TEA pot arribar també a la dimensió laboral, on habilitats com l’honestedat, la perseverança o el compromís amb les tasques que realitzen, suposen un avantatge.

Malauradament es tracta d’un col·lectiu amb una escassa participació a la comunitat i, específicament, amb un gran índex de desocupació (entre el 76 i el 90 % segons Autism Europe). Revertir aquesta situació, requereix la implantació de metodologies de suport que permetin a les persones amb TEA viure la vida adulta amb autonomia i independència, més enllà dels models purament assistencials.

Aquest curs està enfocat en dotar als assistents d’informació i eines per oferir suports a les persones amb TEA des de la transició a la vida adulta fins a la vida adulta. Es desenvoluparan les característiques dels serveis d’ocupació i treball mitjançant una metodologia teòrica i pràctica. Es presentaran recursos per crear i mantenir un programa d’ocupació, així com estratègies per realitzar un acompanyament individualitzat a cada persona amb TEA en la seva recerca i preparació per a l’ocupació.  

OBJECTIUS

 • Conèixer pautes i recursos en l’acompanyament individualitzat a la persona amb TEA.
 • Conèixer les metodologies utilitzades per a la inclusió laboral de les persones amb TEA: orientació vocacional, itineraris personalitzats, treball amb suport.
 • Adquirir habilitats per a la implementació de les metodologies mencionades.

A QUI VA DIRIGIT?

A professionals amb interès en millorar la seva capacitació professional per al treball amb persones joves i adults amb TEA, així com per a professionals que vulguin aprendre estratègies per a la posada en marxa i/o per al desenvolupament de projectes de inclusió laboral de persones amb TEA. També va dirigit als docents de les últimes etapes educatives partícips en la transició a la vida adulta de les persones amb TEA, a famílies i a qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

CONTINGUTS

BLOC 1. QUALITAT DE VIDA I OCUPACIÓ O TREBALL

 • Feina: Què ho és i què no ho és?
 • Dades feina i discapacitat/feina i TEA. Obstacles per a l’accés a la feina.
 • Determinació de línies ètiques i principis bàsics.
 • Transició a la vida adulta, model centrat en la persona.
 • Impacte en la persona amb TEA. Treball/ocupació com a dimensió de la qualitat de vida.
 • Models d’ocupació regulats o informals:
  • Unitats integrades en la comunitat
  • Centre ocupacional
  • Altres fórmules
 • Models de treball: 
  • Treball protegit (centre de treball)
  • Treball amb suport.
  • Altres fórmules: emprenedoria, treball públic, treball personalitzat,…
 • I si no es treballa, què?

BLOC 2. PLA PERSONAL: DETECCIÓ D’INTERESSOS VOCACIONALS I ITINERARIS PERSONALITZATS

 • Característiques del procés i agents implicats
 • Establiment d’un pla d’orientació vocacional:
  • Avaluació
  • Elaboració del perfil general
  • Exploració d’interessos professionals
  • Pla individualitzat d’inserció
  • Experimentació i autoconeixement
 • Desenvolupament d’un itinerari personalitzat: estratègies i pautes
 • Recerca activa de feina
 • Les pràctiques laborals com a procés d’orientació/selecció

BLOC 3. TREBALL AMB SUPORT

 • Concepte i característiques
 • Recerca de feina: prospecció dintre del marc del treball amb suport (treball en xarxa)
 • La relació amb les empreses: apropament, tracte, aliances, etc. Perfils que recerca l’empresa, reptes futurs (ex. impacte de la robòtica), processos de selecció actuals, etc.
 • Sensibilització i tècniques d’adaptació dels processos de selecció
 • Suports previs a la incorporació i en el lloc de treball: el preparador laboral
  • Anàlisi i adaptació del lloc
  • Suport en el lloc
  • Els suports naturals
  • Estratègies i recursos
  • Seguiment del suport
 • Seguiment personalitzat per a l’enfortiment de les expectatives i el desenvolupament de la carrera (promoció, etc.) 

LA PONENT

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en discapacitat, integració i necessitats especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assessora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA. 

Es coautora de vàries publicacions sobre treball i autisme, entre d’altres: “Quiero trabajar, Empleo y personas con trastornos del espectro del autista” i “Vida adulta y Trastornos del espectro Autista, Calidad de vida y empleo en Andalucía” publicades per la Federación Autismo Andalucía.

Actualment també és avaluadora de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Participa habitualment en grups de treball amb diferents conselleries per a l’elaboració de diversos plans i documents de treball i és membre d’AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, entitat en la què ha format part de diverses taules de treball i del comitè organitzador del Congrés del 2006. 

Aquest curs s’impartirà en castellà.

 

DIES

Dissabte 19 de juny de 2021 (de 16 a 20 hores)

Diumenge 20 de juny de 2021 (de 16 a 20 hores)

Acreditació a partir de les 15,30 hores

LLOC

Online a través de la plataforma Zoom (places limitades)

Per a més informació abans i durant la jornada contacta’ns a info@educatiocat.com

PREU NET

70 €

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS 

Assistents docents

Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació com a formació continuada del professorat no universitari, vàlid també per a educadors/es. Hi tenen dret tots els docents, amb independència de si estan treballant o no o del tipus de centre on prestin serveis (públic, privat o concertat).

D’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulgueu rebre aquest reconeixement, un cop finalitzada la fase presencial,  haureu de realitzar un treball complementari.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents. Aquest treball no rebrà correcció per part de la ponent.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i no s’envien certificats. El certificat del curs estarà disponible passats 30 dies d’haver-se celebrat al següent enllaç del Departament d’Educació:  Les meves activitats

En la següent adreça podeu sol·licitar l’alta d’usuari d’XTEC:  Alta XTEC .Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia en pdf del reconeixement al Departament d’Educació i enviar-la al vostre email. Els docents que no realitzeu el treball complementari no podreu optar al reconeixement del Departament d’Educació i rebreu per email un certificat d’assistència de la nostra entitat per 8 hores cursades.

Assistents no docents

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència per 8 hores cursades

Bonificacions de la FUNDAE  (s’ha de gestionar des dels centres)

Com em puc bonificar des del centre? 

Veieu-ho en el següent enllaç: La bonificació en 8 passos.