Cursos

 

PROPER CURS 2019-2020

PROPERAMENT

 

 

 

CURSOS ANTERIORS

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 cartell-lletres-amatic cartell-gamificacio
 cartell-comple-oberta-llista-despera cartell3 cartell3 cartell-complet Juan Cruz Ripoll presentacion1   2a-edicio-complet     complet  complet-001CartellCartell-001Cartell tutories-001CartellCartellCartell Antoni Ballester-001Cartell 5-2-001Cartell-001Tractament de les fòbies-001 (2)Prova cartell-006

 

 

Anuncis

Com implementar amb èxit l’aprenentatge cooperatiu a l’aula (Santiago Moll)

Curs de 10 hores presencials reconegut pel Departament d’Educació REC0553239 i bonificable per la Fundae gestionat des dels centres.

 

COM IMPLEMENTAR AMB ÈXIT L’APRENENTATGE COOPERATIU A L’AULA

 

PRESENTACIÓ 

L’aprenentatge cooperatiu és un model pedagògic centrat en l’aprenentatge en grup, l’ajuda mútua, la inclusió de tot l’alumnat i l’autonomia personal. A més a més, en tractar-se d’una metodologia activa, presenta múltiples avantatges en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, com ara, el fet que aprengui per sí mateix o d’altres companys, que l’aprenentatge sigui bidireccional, que l’espai afavoreixi la interacció entre alumnes o que s’aprenguin valors com ara la solidaritat o el treball en equip. I tot enfocat a un objectiu fonamental: la inclusió de tot l’alumnat.

A QUI VA DIRIGIT?

Aquest curs sobre aprenentatge cooperatiu va dirigit a tots aquells docents d’educació primària i d’educació secundària que tenen la il·lusió d’aprendre d’aquest model pedagògic, d’implementar una metodologia activa a l’aula i d’assumir una docència proactiva on l’aprenentatge esdevingui significatiu.

Aquest curs està obert a tota persona interessada en el tema, sigui o no docent.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

El curs es fonamenta en cinc blocs que tenen la finalitat d’abordar els quatre grans pilars de la metodologia cooperativa: organització, implantació, dinamització i avaluació.

OBJECTIUS 

Els objectius del curs  es vertebren principalment en:

 • Aprendre a diferenciar entre col·laborar i cooperar a l’aula.
 • Aprendre a diferenciar entre educació selectiva i educació inclusiva.
 • Conèixer els aspectes organitzatius relatius a grups i espais.
 • Aprendre els elements bàsics d’implementació a través de dinàmiques de grup.
 • Aprendre les estructures cooperatives bàsiques i complexes.
 • Avaluar, coavaluar i autoavaluar mitjançant rúbriques.

PROGRAMA

 1. APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ INCLUSIVA
 • Dinàmica de presentació.
 • Col·laborar vs. Cooperar a l’aula.
 • El temps com aliat per a l’aprenentatge. Quan el temps passa volant.
 • Escola del Fer vs. Escola del Ser.
 • Educació Selectiva vs. Educació inclusiva.
 • Què entenem per metodologies actives?
 • El quatre grans pilars de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Bibliografia recomanada.
 1. ORGANITZACIÓ
 • Orientacions a l’hora d’organitzar grups cooperatius a classe.
 • Equips de base, equips esporàdics i equips d’experts.
 • L’evolució de l’espai a l’aula. Mobiliari per a una classe cooperativa.
 • La importància de l’ambient d’una classe cooperativa.
 • Les estructures Kagan.
 • Lemes i eslògans. Què són? Quina és la seva finalitat?
 1. IMPLANTACIÓ
 • Dinàmiques de cohesió i creació de consciència d’equip a través de les les quatre grans competències emocionals: consciència (vocabulari emocional), autocontrol (gestió de l’estrés), autonomia (resiliència) i habilitats socials (assertivitat, resolució de conflictes i presa de decisions).
 • Com elaborar les normes en grups cooperatius. La norma positiva.
 • Assignació de rols. Funcions de l’equip
 • Pla de l’equip. Models i plantilles.
 • Quadern de l’equip. Models i plantilles.
 • Què son? Com es creen? Quina és la seva finalitat?
 1. DINAMITZACIÓ
 • Estructures cooperatives bàsiques i complexes.
 • Lectura compartida, llapis al centre, 1-2-4, full giratori.
 • Altres dinàmiques: Temps verbals, Com cuinar un resum, “Emojiónate”, Tens un WhatsApp, La presa d’apunts de manera cooperativa.
 1. AVALUACIÓ
 • Avaluació, coavaluació i autoavaluació.
 • Elements d’una rúbrica: dimensió, acompliment i criteri.
 • Rúbrica holística i rúbrica analítica.
 • Eines per a la creació de rúbriques: RubiStari

 

EL PONENT

Santiago Moll

Es defineix com a un defensor de l’escola inclusiva, un apassionat de les noves tecnologies i un enamorat de l’educació emocional. Actualment és docent en un centre de secundària de Barcelona, ponent, formador i autor del blog educatiu per a docents “Justifica tu respuesta“.

 

DIA

Dilluns 1 i dimarts 2 de juliol de 2019

De 9 a 14 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº 13 Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3  Barcelona

Aula 13004

https://www.upf.edu/web/campus/campus-ciutadella

PREU NET

95 euros.

COM INSCRIURE’S

Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 1. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 2. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 3. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
 4. Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Al ser un curs de 10 hores presencials els docents assistents rebran el reconeixement automàtic del Departament d’Educació sense necessitat de fer cap treball complementari.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email. També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i les/els educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Estratègies pràctiques per a persones en l’espectre de l’autisme

Curs de 10 hores presencials reconegut pel Departament d’Educació (REC0563239) i bonificable per la Fundae gestionat des dels centres.

 

ESTRATÈGIES PRÀCTIQUES PER A PERSONES EN L’ESPECTRE DE L’AUTISME: COM HO FAIG? 

 

PRESENTACIÓ

Existeixen una sèrie d’estratègies clau que és imprescindible conèixer quan es dóna suport a persones amb autisme i altres dificultats del desenvolupament. Dècades d’investigació i experiència han demostrat que aquest conjunt d’estratègies són les més eficaces i les que en major mesura faciliten que la persona pugui aprendre i avançar en el seu desenvolupament, aconseguint així una millor qualitat de vida per a ella i la seva família. El seu coneixement i domini facilitarà, a més, el treball de suport de professionals i famílies obtenint uns resultats millors i més ràpids, i disminuint les dificultats o conductes problemàtiques causades per errors d’ensenyament, dificultats d’aprenentatge, malentesos, baixa tolerància a la frustració o dificultats en la comunicació amb la persona.

L’objectiu general del curs és conèixer en profunditat cada una d’aquestes estratègies i el perquè del seu ús i, especialment, saber com passar d’un coneixement teòric a la pràctica diària i aconseguir objectius molt diversos en comunicació, habilitats de la vida diària, aprenentatges acadèmics, regulació emocional, habilitats socials, etc. Sovint tenim els coneixements teòrics però tenim dubtes a l’intentar posar-los en pràctica, com per exemple: per on començo, com fer-ho, o com solucionar els problemes que se’ns poden plantejar. Aquest curs pretén proporcionar a professionals, amics i famílies el coneixement i domini d’aquest conjunt d’estratègies i habilitats que, com a “claus mestres”, els siguin d’utilitat en multitud de circumstàncies.

 A QUI VA DIRIGIT

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

El curs tindrà un enfocament totalment pràctic. S’explicarà cada una de les estratègies i com posar-la en marxa partint d’exemples concrets a través de l’exposició d’algun vídeo i, especialment, mitjançant escenificacions amb altres persones participants per a explicar pas a pas com fer-ho i com solucionar possibles problemes que puguin sorgir durant l’ensenyament.

OBJECTIUS 

 • Conèixer quines són les estratègies metodològiques de suport més eficaces per a l’ajuda a persones amb autisme i altres dificultats del desenvolupament relacionades.
 • Conèixer en profunditat en què consisteix cada estratègia i el perquè de la seva utilització.
 • Saber com aplicar cada una de les estratègies en objectius molt diversos en distintes situacions.
 • Saber com combinar diverses estratègies per a assolir un mateix objectiu.
 • Saber quan és millor utilitzar una determinada estratègia (o combinació de vàries) i no una altra, i el perquè.
 • Conèixer diferents idees i exemples de com es pot aplicar cada una d’elles o una combinació d’ambdues a objectius molt diversos de comunicació, habilitats de la vida diària, aprenentatges acadèmics, habilitats socials, etc.
 • Prevenir o resoldre problemes que poden sorgir durant l’ensenyament.

 PROGRAMA 

A) ESTRATÈGIES FONAMENTALS I ALTRES ASPECTES CLAU EN EL SUPORT A PERSONES AMB AUTISME. En què consisteixen les diverses estratègies i altres aspectes clau a tenir en consideració. Bones i males pràctiques en la seva utilització. Exemples de la posada en pràctica i ús aplicats a distints aspectes de la comunicació, aprenentatges, regulació emocional, habilitats de la vida diària, etc.:

 • Prioritzar i concretar aprenentatges funcionals.
 • Trobar i incrementar l’atenció i motivació de la persona.
 • El nostre llenguatge i comunicació.
 • Seqüenciar els aprenentatges.
 • El moldejament físic.
 • Assajos d’execució de la activitat.
 • L’aprenentatge sense error.
 • L’encadenament enrere.
 • Fomentar l’espontaneïtat.
 • Les aproximacions successives.
 • El modelat.
 • L’espera estructurada.
 • L’ensenyament incidental.
 • L’atribució excessiva.
 • El principi de Premack
 • La imitació i contraimitació.
 • El contacte ocular.
 • Les autoinstruccions.
 • El role playing
 • La retirada de les ajudes.
 • La generalització dels aprenentatges.

B) L’APLICACIÓ DE LES ESTRATÈGIES A L’ENSENYAMENT D’ALGUNES HABILITATS CRÍTIQUES DE COMUNICACIÓ I AUTODETERMINACIÓ.

 • Com ensenyar a dir “no” o altres formes de negació.
 • Com ensenyar a demanar ajuda i crear temptacions comunicatives.
 • Com ensenyar gestos naturals de comunicació.
 • Com ensenyar a esperar.
 • Com ensenyar a escollir i el disseny d’entorns que possibilitin l’elecció.
 • Com ensenyar a seguir una economia de fitxes a persones sense llenguatge oral.
 • Com ensenyar a demanar un descans.
 • Com ensenyar flexibilitat: el canvi i la sorpresa.
 • Com ensenyar a reconèixer i comunicar emocions bàsiques.
 • Aprendre a comunicar el dolor.
 • Altres habilitats.

LA PONENT

Marlene Horna

Llicenciada en Psicologia Clínica i Social, Diploma d’Estudis Avançats i Màster en Atenció Primerenca per la Universitat de Santiago de Compostela. Durant varis anys va treballar realitzant diagnosi, intervenció, orientació i formació en la Unitat d’Atenció Primerenca de la Universitat de Santiago de Compostela. Continuà la seva labor professional com a orientadora tècnica en l’equip de l’associació ASPANAES. Actualment treballa de forma particular i a l’associació BATA donant recolzament a persones amb TEA i a llurs famílies en els seus entorns naturals (escola, llar, comunitat).  Té una àmplia experiència com a formadora en multitud de cursos promoguts per diverses associacions, institucions i universitats.

DIA

Dijous 4 i divendres 5 de juliol de 2019

De 9 a 14 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº 13 Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3  Barcelona

https://www.upf.edu/web/campus/campus-ciutadella

PREU NET

95 euros.

COM INSCRIURE’S

Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 1. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 2. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 3. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
 4. Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Al ser un curs de 10 hores presencials els docents assistents rebran el reconeixement automàtic del Departament d’Educació sense necessitat de fer cap treball complementari.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email. També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i les/els educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

El fet d’educar

Curs de 10 hores presencials reconegut pel Departament d’Educació REC0543239 i bonificable per la Fundae gestionat des dels centres.

 

EL FET D’EDUCAR: LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS EN EL MÓN DOCENT

PRESENTACIÓ

Aquesta formació parteix de la necessitat d’ampliar la mirada envers el món docent.

Com molt bé ens explica l’orientador Joan Vaello, en el seu llibre “El professor emocionalment competent:

“La professió d’ensenyar és una tasca apassionant, complexa i exigent. Per a desenvolupar-la amb èxit, a més a més dels coneixements pedagògics i teòrics de la matèria que s’ha d’impartir, es necessiten altres competències lligades a la intel·ligència emocional i l’actitud perquè l’objectiu final és el de formar persones justes, pacífiques, responsables i solidàries”

En aquesta formació no treballarem les competències tècniques sinó que ens fixarem en les “altres” competències. Aquelles que aporten eines i estratègies al nostre alumnat per a que puguin gaudir del fet d’aprendre i esdevinguin persones emocional i socialment competents.

Per poder-ho fer, nosaltres, professionals de l’educació, també hem de ser competents en tot això. Ens hem de conèixer, ressaltar els nostres punts forts, millorar els punts febles, saber conviure amb un grup complex de persones diferents (alumnat, equip directiu, altres docents, famílies). En definitiva, necessitem mantenir un saludable equilibri emocional per sobre els obstacles que ens puguem trobar en el camí.                                                                                                                         

 OBJECTIUS 

 • Reflexionar sobre la importància de les competències transversals en el món
 • Desenvolupar habilitats     i     destreses     per     a     desenvolupar      les     competències intrapersonals lligades a l’autoestima com a docents i la gestió
 • Desenvolupar habilitats i destreses que ens permetin tenir una bona relació amb l’equip docent, l’alumnat i les famílies.

Altres objectius, més específics, que també es tractaran són:

 • Aportar estratègies de regulació emocional davant els reptes del dia a dia a l’aula i al centre
 • Afavorir les habilitats comunicatives per a establir una bona relació amb l’equip docent.
 • Introduir l’escolta, l’empatia i l’assertivitat.
 • Reflexionar sobre el paper que desenvolupem en el centre
 • Introduir eines per a la gestió de l’estrès                                                                                                                                                                                                                                        

CONTINGUTS

 • Les competències transversals en el món docent.
 • Competències intrapersonals.

Ens ajuden a ser i a créixer com a professionals de l’educació:

 • Autoestima
 • Gestió emocional
 • Resiliència
 • Proactivitat

A partir d’aquests continguts explorarem les necessitats que té cadascú per a poder sentir-se bé dins el centre educatiu i a l’aula. Veure, quins recursos necessita cadascú i també com podem ser un bon model per al nostre alumnat.

 • Competències interpersonals.

Ens ajuden a relacionar-nos amb les altres persones i crear un equip docent harmònic.

 • Comunicació
 • Escolta Activa
 • Empatia
 • Assertivitat
 • Flexibilitat
 • Lideratge

Amb l’ajut de tots aquests continguts veurem de quina manera podem establir una bona convivència amb totes les persones que formen part del centre educatiu.

 

METODOLOGIA

La metodologia per a realitzar el curs serà molt dinàmica:

Hi haurà moments d’exposició magistral, treball individual, treball en petits i grans grups, dinàmiques i jocs.

La participació i implicació dels components del grup serà important, i sempre des del respecte i atenent les individualitats de cadascú.

La part final es dedicarà a compartir i expressar el que ens ha aportat la sessió a partir d’un diàleg on tots podrem expressar la nostra opinió, com ens hem sentit, la nostra experiència… i tot això amb l’objectiu d’enriquir-nos i aprendre plegats.

DESTINATARIS

Mestres d’educació infantil i primària, professorat d’ESO, Cicles formatius, Batxillerat i PFI i altres agents educatius que treballin amb infants i joves.

Aquest curs està obert a tothom que hi vulgui participar, sigui docent o no.

 

EL PONENT

Francesc Sedó Capdevila

Màster en Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de Barcelona, Màster Practitioner en PNL, Especialista en Educació Emocional per la FEM (Fundació per a l’Educació Emociona) i Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona.

Des de l’any 1995 fins el 2008 ha treballat com a professor de secundària i tutor. A partir de l’any 2008 treballa com a formador en Coaching, Resolució de Conflictes i Educació Emocional per a diverses entitats. Ha desenvolupant un programa de Coaching per a docents que actualment tutoritza a PRISMA. Realitza processos de coaching personal a adults i adolescents i tallers de coaching grupal. És membre fundador de l’associació de coaches Coaching Catalunya.

DIA

Dilluns 8 i dimarts 9 de juliol de 2019

De 9 a 14 hores.

LLOC (ATENCIÓ CANVI D’EDIFICI)

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº 13 Ramon Turró  c/ Ramon Turró, 3  Barcelona

Edifici nº20 Jaume I  c/ Ramon Trias Fargas, 25-27  Aula 20017

Planell del campus

Com arribar a l’aula 20017 de l’edifici Jaume I

 

PREU NET

95 euros.

COM INSCRIURE’S

Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 1. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 2. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 3. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
 4. Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Al ser un curs de 10 hores presencials els docents assistents rebran el reconeixement automàtic del Departament d’Educació sense necessitat de fer cap treball complementari.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email. També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i les/els educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Tinc un alumne amb TEA (Marlene Horna)

Curs reconegut pel Departament d’Educació REC0573239 i bonificable per la Fundae fent la gestió des dels centres.

 

PRESENTACIÓ

El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) és, sense dubte, un dels temes que a l’actualitat està despertant més interès entre investigadors i especialistes de tots els àmbits: sanitari, social i, també, educatiu. El gran augment en la prevalença d’aquest trastorn (que s’estima en almenys 1 de cada 100 persones) ha tingut també el seu reflex a les aules, el que ha convertit gairebé en una excepció el docent que no ha tingut o hagi de tenir a curt termini un alumne en l’espectre de l’autisme.

La comprensió del particular estil cognitiu, forma de relacionar-se, i punts forts i reptes d’aquest alumnat per part de tota la comunitat educativa serà clau per a poder proporcionar-los l’atenció i els recolzaments especialitzats, que garanteixin la igualtat d’oportunitats, la participació a la vida escolar, la consecució dels aprenentatges acadèmics i del seu benestar emocional.

La gran heterogeneïtat d’aquest alumnat abraça des de persones sense llenguatge i/o discapacitat intel·lectual associada, a persones amb un desenvolupament intel·lectual molt superior a la mitjana.

El món necessita tot tipus de ments i, sense dubte, les persones amb TEA són persones particularment interessants que tenen molt a oferir.

OBJECTIUS

L’objectiu general del taller és el de facilitar als professionals coneixements i eines basades en l’evidència científica sobre el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA), que permetin desenvolupar una intervenció educativa adequada per a aquest alumnat en el marc general de la inclusió.

Són objectius específics:

 • Comprendre el seu particular estil cognitiu i les principals teories explicatives sobre l’autisme.
 • Garantir el seu benestar emocional i fomentar les relacions amb els seus companys.
 • Conèixer les principals estratègies d’aprenentatge.
 • Dotar als entorns d’accessibilitat i comprensió.
 • Dissenyar recolzaments per a l’autonomia i l’aprenentatge.

CONTINGUT

 1. COMPRENENT ALS NOSTRES ALUMNES.
 • Estil cognitiu i les seves implicacions en l’aprenentatge.
 • El benestar emocional.
 1. LA PREPARACIÓ DE L’ARRIBADA DE L’ALUMNE AL CENTRE I LES PRIMERES INTERVENCIONS.
 1. LA IMPORTÀNCIA DE L’ESTRUCTURACIÓ AMBIENTAL I ELS RECOLZAMENTS VISUALS.
 • Estructuració física.
 • Horaris
 • Sistemes de treball.
 1. ESTRATÈGIES ÚTILS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGES ACADÈMICS.
 • El moldejament, l’encadenament endarrere, l’espera estructurada i altres tècniques d’ensenyament.
 • Algunes estratègies per a Llengua, Matemàtiques i Ciències.
 1. ELS EXÀMENS I LES AVALUACIONS.
 • Les dificultats més habituals.
 • Recolzaments i adaptacions.
 1. ELS PATIS D’ESBARJO I ALTRES MOMENTS POC ESTRUCTURATS DE LA JORNADA.
 • L’organització dels patis d’esbarjo.
 • Excursions i altres dies especials.

METODOLOGIA

L’enfocament del taller serà eminentment pràctic. S’explicaran els continguts a partir d’exemples, d’experiències i casos reals, preferentment, en l’àmbit educatiu però també en altres àmbits de la vida dels alumnes amb TEA i de llurs famílies. A més, es presentaran alguns exemples d’estratègies a través de vídeos. Al finalitzar el curs es lliurarà la presentació i un ampli paquet de materials.

LA PONENT

Marlene Horna Castiñeiras

Llicenciada en Psicologia Clínica i Social, Diploma d’Estudis Avançats i Màster en Atenció Primerenca per la Universitat de Santiago de Compostela. Durant varis anys va treballar realitzant diagnosi, intervenció, orientació i formació en la Unitat d’Atenció Primerenca de la Universitat de Santiago de Compostela. Continuà la seva labor professional com a orientadora tècnica en l’equip de l’associació ASPANAES. Actualment treballa de forma particular i a l’associació BATA donant recolzament a persones amb TEA i a llurs famílies en els seus entorns naturals (escola, llar, comunitat).  Té una àmplia experiència com a formadora en multitud de cursos promoguts per diverses associacions, institucions i universitats.

DESTINATARIS

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

Dissabte 28 de setembre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 €

LLOC

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i les/els educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

 

Construïm matemàtiques

Curs reconegut pel Departament d’Educació REC0583239 i bonificable per la Fundae fent la gestió des dels centres.

 

PRESENTACIÓ

La manipulació, el moviment i l’experimentació són les bases que permeten anar cap a la construcció i estructuració del pensament lògic que és bàsic en l’aprenentatge de les matemàtiques.

Ensenyar matemàtiques a nens petits no és ensenyar a escriure números o a reconèixer figures. És molt més. En les primeres edats és molt important aconseguir uns bons fonaments matemàtics a través d’una base comprensiva. I aquest aprenentatge només s’aconsegueix amb allò que veiem, toquem, manipulem i ens fa pensar.

En aquest curs aprendrem a crear entorns educatius per a facilitar l’aprenentatge, a fabricar materials propis amb pocs diners i a ensenyar matemàtiques amb el cor.

OBJECTIUS

→ Treballar les competències de matemàtiques de forma vivencial i manipulativa. 

→ Ajudar a crear entorns d’aprenentatge per a les matemàtiques a partir dels materials manipulatius. 

→ Orientar als adults en la realització d’activitats basades en la manipulació de materials i en el joc. 

→ Conscienciar als adults de la necessitat de crear situacions que permetin que cada  nen es  desenvolupi al seu propi ritme. 

→ Proporcionar eines didàctiques per a generar materials manipulatius de fàcil construcció.

CONTINGUTS

→ Reflexions sobre com fem matemàtiques en aquesta etapa.

 → El paper de l’educador en l’aprenentatge de les matemàtiques.

 → Presentar materials manipulatius que treballen: 

 • Educació sensorial i raonament lògic. Material Montessori.
 • Activitats i materials per a desenvolupar el raonament geomètric.
 • El desenvolupament del raonament lògic com a base per al sentit numèric.
 • Primers números. Jocs i materials.
 • Primeres operacions i càlcul mental amb jocs i màquines.

DESTINATARIS

El curs va destinat a mestres d’infantil de 3 a 6 anys, a mestres d’educació especial, a estudiants, a qualsevol docent i a pares i mares interessats en voler oferir als infants l’oportunitat d’aprendre les matemàtiques “fent-les”.

TEMARI

 1. Primeres  reflexions.                                                                                                                    
 2. Com es construeix el coneixement lògic-matemàtic. 
 1. Com fem matemàtiques de 3 a 6 anys.                                                                                   
 2. El paper de l’acompanyant en les matemàtiques.
 1. Etapes de desenvolupament de 3 a 6 anys .
 1. Educació sensorial i  propostes per a treballar el raonament lògic. 
 • Relacions: emparellaments, classificacions i ordenacions.
 • Reconèixer i definir qualitats.
 • Transformació de qualitats.

Materials: material d’inspiració Montessori  de  fabricació casolana, blocs  lògics,  màquina  de canvis.

 1. Geometria a partir del moviment.
 • Construcció i reconeixement de línies, superfícies i volums.

 Materials: materials casolans, puzles i jocs de lògica i geometria. 

 1. Números i operacions. 
 • Construcció de la noció de quantitat: seriacions, emparellaments, classificacions i ordenacions segons el criteri de quantitat.
 • Reconeixement de grafies.
 • Sumes i restes.
 • Jocs per a afavorir el càlcul mental. 

Materials: materials de construcció casolana per a emparellar, classificar i ordenar, caixes de sumar i restar.

LA PONENT

Malena Martín

→ Malena Martín és llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, professora de matemàtiques de secundària i investigadora en educació activa.

→ Treballa en l’àrea de matemàtiques manipulatives i  vivencials i  es dedica a la formació de tot tipus de persones (docents, famílies, psicòlegs, educadors socials, optometristes, etc.) que volen treballar les matemàtiques afavorint l’acció creativa i investigadora del nen i la nena.

→ Des de la seva pàgina web, Aprendiendo Matemáticas, desenvolupa una labor divulgativa d’una altra manera d’ensenyar i aprendre matemàtiques. Allà hi presenta tan una metodologia més lliure i activa com recursos pràctics per a portar a l’aula o a casa.

→ El curs Construïm matemàtiques sorgeix d’aquest mateix esperit: oferir recursos i orientacions per a aconseguir un entorn.

DIA

Dissabte 5 d’octubre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici nº13 Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

Planell del Campus de la Ciutadella

PREU NET

85 euros.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
 5. Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com 

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents que vulguin rebre el reconeixement del Departament, hauran de realitzar i presentar un treball complementari un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies al correu cursos@educatiocat.com. El treball es podrà realitzar de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents que facin el treball complementari. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i els/les educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Fòbies, pors i hipersensibilitats en el TEA

Reconegut pel Departament d’Educació REC0593239 i bonificable per la Fundae fent la gestió des del centre.

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

Les persones en l’espectre de l’autisme es veuen sovint afectades per anomalies en el processament sensorial que els condicionen la seva vida diària i afecten al seu procés de desenvolupament i aprenentatge personal. Alguns estudis parlen d’un abast del 90% de les persones que tenen aquest trastorn.

Comprendre les conductes que provoquen aquestes anomalies de processament sensorial és bàsic per a poder tractar-les adequadament. Si som capaços d’identificar-ne bé les causes podrem realitzar un procés d’intervenció adequat basat en el coneixement i el registre previ.

En aquest curs tractarem de casos d’hipersensibilitat com per exemple al soroll, al tallar el cabell o les ungles entre d’altres. També tractarem la hiperselectivitat alimentària (preferències per sabors, textures o temperatura) i els problemes de la son. En tots ells a través d’una comprensió i anàlisi prèvies dissenyarem estratègies d’intervenció per a poder-les aplicar a casa, a l’escola i a tot el seu entorn.

Hem de treballar sobre tot allò que els generi estrès o desestabilitat emocional o que els impedeixi el seu desenvolupament personal, però sense perdre de vista el respecte a llurs peculiaritats.

OBJECTIUS

 • Que els participants surtin amb una major comprensió de les causes que provoquen aquests tipus de conductes.
 • Dominar estratègies flexibles que ens permetin abordar qualsevol conducta.
 • Saber com programar i avaluar per a poder intervenir de forma correcta sobre aquest tipus de comportaments.

PROGRAMA

 1. Anomalies en el processament sensorial que condicionen l’estabilitat emocional de les persones amb TEA.
  1. Comprensió de les conductes i possible classificació basant-nos en les causes.
  2. Diferents estratègies per a utilitzar depenent de les causes que les provoquin.
  3. La comprensió com a base fonamental de la intervenció.
 2. Aprendre a registrar per a una major comprensió.
 3. Fòbies i pors més freqüents. Hipersensibilitat estimular o condicionament?
  1. Sorolls.
  2. Tallar el cabell, tallar ungles.
 4. Hiperselectivitat alimentària.
 5. Trastorns de la son.

DESTINATARIS 

 • Professionals educatius: mestres, professors, orientadors, educadors, vetlladors, monitors i personal de l’àmbit escolar.
 • Professionals sanitaris: terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, metges, etc.
 • Familiars i, en general, qualsevol persona interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA.

El curs s’impartirà en castellà.

 

LA PONENT

Sandra Freire

Llicenciada en Pedagogia.

Pedagoga i sòcia fundadora del Centro Deletrea de Madrid, ens presentarà un curs amb un enfocament totalment pràctic, amb estudi de casos i ens ensenyarà com dissenyar programes d’intervenció.

Veure el seu currículum  Sandra Freire

DIA

Dissabte 26 d’octubre de 2019

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació a partir de les 9 hores.

PREU NET

85 €

LLOC 

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

Metro: Maria Cristina L3-L9

Bus:

 • Diagonal: 6,7,33,34,63,67,68,78, T1, N12
 • Sarrià: 6, 34, 66, V7
 • Mitre: 70, H6
 • Prat de la Riba : V3
 • Flors i Calcat: L14 Baixbus (Bellvitge)

FGC: Metro del Vallès, L6, S5, S55. Estacions: Bonanova, Tres Torres.

Trambaix: Diagonal – L’ Illa

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebut el comprovant de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Educació, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball, naturalment,  es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Educació es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els/les tècnics d’educació infantil i les/els educadores sempre que tinguin compte xtec.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.