Qui som

Associació EVI (Espai de Vida Independent) és una associació sense ànim de lucre, formada per familiars de persones amb autisme i d’altres diversitats funcionals.

Són finalitats de l’Associació EVI (Espai de Vida Independent):

 1. Millorar la qualitat de vida de les persones en l’espectre de l’autisme i altres diversitats funcionals, fomentant l’autodeterminació i el desenvolupament del seu propi projecte de vida.
 2. Promoure la inclusió social de les persones en l’espectre de l’autisme i altres diversitats funcionals, i vetllar perquè aquesta inclusió sigui efectiva, des de l’exercici del seu dret a ser presents en els diferents entorns, serveis i recursos comunitaris, a participar-hi i a gaudir de l’èxit en la seva participació, amb els suports que els calguin.
 3. Proveir recursos i activar estratègies que facilitin i fomentin la vida independent i el benestar vital de les persones en l’espectre de l’autisme i altres diversitats funcionals.
 4. Defensar la dignitat i els drets de les persones en l’espectre de l’autisme i altres diversitats funcionals, i fomentar el canvi social que en promogui una imatge digna i respectuosa.

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació EVI (Espai de Vida Independent) porta a terme les següents actuacions en relació amb les persones en l’espectre de l’autisme i altres diversitats funcionals:

 1. Acompanyament i assistència personal en les activitats que contribueixin al desenvolupament ple de la persona, com ara l’esport, el voluntariat i el lleure, prioritzant la participació efectiva en la vida de la comunitat.
 2. Implementació de suports que permetin a les persones participar directament en la presa de decisions sobre les qüestions que afectin la seva vida.
 3. Acompanyament en les tasques quotidianes necessàries per tal de cobrir les necessitats vitals de les persones, amb la finalitat de promoure la seva autonomia.
 4. Formació especialitzada de les persones que realitzin l’acompanyament i el suport, per tal de fomentar la seva professionalitat i el desenvolupament ètic de la seva tasca.
 5. Formació de les famílies usuàries, amb la finalitat de crear una xarxa conjunta de suports per a la persona que contribueixi al seu ple desenvolupament i a la seva inclusió social efectiva.
 6. Sensibilització de les persones que han d’afavorir la participació en la comunitat, informant de les capacitats i de les necessitats de suport des d’una perspectiva positiva.
 7. Organització i gestió d’activitats pròpies, en el cas que les necessàries per al desenvolupament de les persones usuàries, o les que escullin en exercici de la seva autodeterminació, no formin part de l’oferta comunitària.
 8. Qualsevol altra acció lícita que condueixi al compliment de les finalitats de l’entitat.