Suport conductual positiu i TEA

Cartell

IMG_7060

PRESENTACIÓ

El suport conductual positiu és un enfocament per a fer front als problemes de conducta de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) que implica modificar les condicions del seu entorn per millorar les seves capacitats. Aquesta metodologia centra l’atenció en crear ambients (escolar, familiar, personal, social i de temps lliure) que milloren la seva qualitat de vida, ensenyant conductes alternatives funcionals més gratificants i efectives que les conductes problemàtiques. Amb aquesta finalitat s’estableix un pla personalitzat de les ajudes i estratègies necessàries per afavorir canvis conductuals, a partir del respecte de la persona i utilitzant sempre les eines més motivadores, per això s’anomena “positiu”.

OBJECTIUS DEL CURS

El curs proporciona als assistents eines per afrontar els problemes de conducta que, sovint, presenten les persones amb TEA, incrementant llur independència des d’un enfocament respectuós i positiu.

A QUI VA DIRIGIT

A mestres, professors, famílies, orientadors, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals i persones implicades en les persones amb TEA.

PROGRAMA

 1. Què entenem per un problema de conducta o conducta desafiant.
 2. Criteris d’intervenció: quan i com hem d’intervenir. Exemples: aïllament, estereotípies, etc.
 3. Aspectes ètics respecte als drets a les persones que presenten conductes desafiants.
 4. Els enfocaments proactiu i reactiu. Millor prevenir…
 5. El paper dels professionals i de les famílies.
 6. Estratègies per a la intervenció. Les fases en les conductes desafiants i l’abordatge de cadascuna d’elles. Estratègies diferents per a moments diferents.
 7. Què és el suport conductual positiu.
 8. Per a què serveix el suport conductual positiu. Fonaments.
 9. Continguts pràctics de procediments concrets.

PONENT

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en Discapacitat, Integració i Necessitats Especials per la Universitat de Cadis. La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assesora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA.

DIA

Dissabte 21 de maig de 2016

HORARI

10-14 i de 16-19 hores

PREU

75 €

LLOC

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

c/ Passatge Ricard Zamora, 4-8 Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

 

Informació en català

Información en castellano

 

COM INSCRIURE’S

 1. Omplir el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Es lliurarà per email un certificat d’assistència.

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com
Anuncis

Curs autisme

Tractament de les fòbies-001 (2)

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

Les persones que tenen autisme es veuen sovint afectades per anomalies en el processament sensorial que els condicionen la seva vida diària i afecten al seu procés de desenvolupament i aprenentatge personal. Alguns estudis parlen d’un abast del 90% de les persones que tenen aquest trastorn.

Comprendre les conductes que provoquen aquestes anomalies de processament sensorial és bàsic per a poder tractar-les adequadament. Si som capaços d’identificar-ne bé les causes podrem realitzar un procés d’intervenció adequat basat en el coneixement i el registre previ.

En aquest curs tractarem de casos d’hipersensibilitat com per exemple al soroll, al tallar el cabell o les ungles entre d’altres. També tractarem la hiperselectivitat alimentària (preferències per sabors, textures o temperatura) i els problemes de la son. En tots ells a través d’una comprensió i anàlisi prèvies dissenyarem estratègies d’intervenció per a poder-les aplicar a casa, a l’escola i a tot el seu entorn.

Hem de treballar sobre tot allò que els generi estrès o desestabilitat emocional o que els impedeixi el seu desenvolupament personal, però sense perdre de vista el respecte a llurs peculiaritats.

PROGRAMA

 1. Anomalies en el processament sensorial que condicionen l’estabilitat emocional de les persones amb TEA.
  1. Comprensió de les conductes i possible classificació basant-nos en les caus
  2. Diferents estratègies per a utilitzar depenent de les causes que les provoquin.
  3. La comprensió com a base fonamental de la intervenció
 2. Aprendre a registrar per a una major comprensió
 3. Fòbies i pors més freqüents. Hipersensibilitat estimular o condicionament?
  1. Sorolls.
  2. Tallar el cabell, tallar ungles.
 4. Hiperselectivitat alimentària.
 5. Trastorns de la son.

DESTINATARIS

Mestres i professors,  pares i mares, psicòlegs, terapeutes o qualsevol interessat en les persones amb TEA.

PONENT

Sandra Freire

Llicenciada en Pedagogia.

Pedagoga i sòcia fundadora del Centro Deletrea de Madrid, ens presentarà un curs amb un enfocament totalment pràctic, amb estudi de casos i ens ensenyarà com dissenyar programes d’intervenció.

Veure el seu currículum  Sandra Freire

 

OBJECTIUS

 • Que els participants surtin amb una major comprensió de les causes que provoquen aquests tipus de conductes.
 • Dominar estratègies flexibles que ens permetin abordar qualsevol conducta.
 • Saber com programar i avaluar per a poder intervenir de forma correcta sobre aquest tipus de comportaments.

Podeu descarregar la informació als següents enllaços: Informació del curs  – Información del curso

 

DIA

Dissabte, 30 de gener del 2016

Horari:  10-14 h. i  16-19 h.

LLOC (nova ubicació)

Auditori Col·legi Major Sant Jordi Passatge Ricard Zamora, 4-8 Barcelona. Localització i com arribar-hi

Mapa localitzador Sant Jordi

 

PREU

75 euros.

COM INSCRIURE’S

 1. Omplir el formulari d’inscripció:

 

 

2.  Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies. Indiqui si us plau a la transferència: nom, cognoms i curs Tea.

3.  Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com

4.  Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Si ho prefereix pot fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

Les places seran limitades.

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a educatiocat@gmail.com