Flipped classroom (Santiago Moll)

Cartell

IMG_7125

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

El model pedagògic flipped classroom o classe invertida s’ha convertit en una excel·lent oportunitat per a la innovació tant dins com fora de l’aula, perquè té la capacitat d’ajuntar pedagogia i tecnologia. I tot això sense renunciar a la capacitat per a resoldre problemes, la potenciació del procés creatiu, la recerca del talent, el foment de la cooperació i la defensa de la inclusió.

Aquest curs, per tant, té la intenció de ser un punt de partida per a tots aquells docents que tenen la plena convicció de què una altra escola és possible, de què una altra manera d’ensenyar és possible.

A QUI VA DIRIGIT?

Aquest curs de flipped classroom va dirigit a tots aquells docents que tenen la il·lusió d’aprendre un nou model pedagògic, la voluntat d’assumir una docència proactiva i la determinació d’incorporar noves eines a les seves aules amb un clar component tecnològic.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

A fi que el curs no es converteixi en un repositori d’eines, s’ha optat com a fil conductor una seqüència o unitat didàctica que té per tema Cervantes i El Quijote. S’ha decidit fer-ho d’aquesta manera per donar sentit i coherència a totes les metodologies i eines que es treballaran al curs.

D’aquesta manera, els assistents podran veure el procés d’una seqüència didàctica que va des d’una avaluació inicial a una avaluació mitjançant una rúbrica, tot passant per activitats individuals i cooperatives, activitats dins i fora de l’aula, tècniques d’estudi, qüestionaris, etc.

OBJECTIUS DEL CURS

Els objectius del curs de flipped classroom es vertebren en cinc punts, principalment:

 • El canvi de concepció del temps i de l’espai dins l’aula.
 • El nou rol del docent i la seva actitud vers el canvi metodològic.
 • La incorporació de noves metodologies centrades en la cooperació, la innovació i la resolució de problemes.
 • L’aprenentatge d’eines i la seva aplicació a una unitat o seqüència didàctica.
 • L’avaluació, la coavaluació i l’autoavaluació mitjançant les rúbriques.

 

PROGRAMA

MATÍ

Bloc I

 • Presentació i activitat inicial.
 • Per què cal repensar el temps i l’espai a l’aula?
 • Proactivitat docent. Activitat: Diàleg ente don Quijote i Sancho Panza.
 • Tres noves metodologies per a innovar a l’aula.
 • Tipus d’aprenentatges electrònics. Flipped classroom: veritats i mentides.

Bloc II

 • Tipus d’eines: escriptori, web, dispositius mòbils. Classificació.
 • Eines d’àudio: Soundcloud
  • Procediment: En un lugar de la Mancha…
 • Eines de gamificació: Kahoot i insígnies (badges)
  • Procediment: Vida de Cervantes, obres cervantines, història de El Quijote, característiques de El Quijote.
 • Eines de presentació: ly (línies del temps), Canva (xarxes socials)
  • Procediment: Vida de Cervantes, obres cervantines, història de El Quijote, característiques de El Quijote.
 • Eines per a mapes mentals: Popplet
  • Procediment: Vida de Cervantes, obres cervantines, història de El Quijote, característiques de El Quijote.
 • Eines de presentació i animació: VideoScribe i Explain Everything
  • Procediment: Context històric, polític, religiós i cultural.

TARDA

Bloc III

 • Eines per a vídeos interactius i qüestionaris: EDPuzzle
  • Procediment: La quema de libros.
 • Eines d’imatge i vídeo: Camtasia, Movenote i Touchcast
  • Procediment: La batalla de los molinos de viento.
 • Eines de geolocalització: Tagzania
  • Procediment: Don Quijote llega a Barcelona.

Bloc IV

 • Avaluació, autoavaluació i coavaluació.
 • Elements d’una rúbrica: dimensió, acompliment i criteri.
 • Eines per a fer rúbriques: RubiStar i CoRubrics
  • Procediment: Rúbrica de l’activitat La batalla de los molinos de viento.

 Qüestionari de satisfacció

Informació en pdf

 

PONENT

Perfil 2

Santiago Moll (Ciutadella de Menorca, 1973) es defineix com un defensor de l’educació inclusiva que planteja la diversitat no com un repte, sinó com una oportunitat, un apassionat de les noves tecnologies com a eines per a la millora de l’aprenentatge i un enamorat de l’educació emocional com habilitat per a treballar el creixement personal.

A dia d’avui compagina la seva tasca docent a un institut de secundària amb la formació docent.

A més, també és l’autor del bloc Justifica tu respuesta,  un espai educatiu destinat a tots aquells docents que s’esforcen dia a dia per a donar la seva millor versió als seus estudiants i que té per lema: “APRENDE. ENSEÑA. EMOCIONA”http://justificaturespuesta.com/

 

DIA

Dissabte 28 de maig de 2016

HORARI

10-14 i de 16-19 hores

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

c/ Ramon Trias Fargas, 25-27 Barcelona

https://www.upf.edu/campus/ciutadella/

PREU

 75 €

COM INSCRIURE’S

1. Omplir el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com
Les places seran limitades is’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Es lliurarà per email un certificat d’assistència.

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncis

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Cartell-001

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

Com podem reconèixer els interessos dels nostres aprenents? Com crear un projecte educatiu que respongui les preguntes que formulen dia a dia? De quines eines disposem els docents per a planificar, avaluar i portar a la pràctica un projecte participatiu? És possible educar sense avorrir? És possible educar des de l’emoció i l’acció? Com incorporar les famílies, el barri, els agents socials?
Aprenem perquè volem. Tan senzill com això. “L’ensenyament és l’art de crear la Intenció d’iniciar un projecte, acompanyar-lo i recolzar-lo amb totes les eines que tinguem al nostre abast”.
Aquest serà un taller intensiu que et convida a reflexionar sobre el fet educatiu i els teus desitjos de canvi. Oferirem eines per a cada una de les fases d’un projecte centrat en els interessos dels alumnes però responent al currículum que, com a docent, et preocupa: programació, avaluació i eines per al desenvolupament adequats al model ABP.

CONTINGUTS

• Com és la Lucía – la teva alumna-? Què necessita aprendre? Què vol aprendre?
• Què pots aportar tu des del currículum?
• Com fer que el currículum serveixi al interessos d’aprenentatge de la Lucía?
• Quin marc d’ensenyament podem utilitzar?
• Quines eines existeixen per a fer-ho?
• Com avaluem tot el procés?
• Com ho portem al centre i a la seva comunitat?

OBJECTIUS

L’objectiu general del taller és:
Experimentar la potència de canvi educatiu que suposa entendre l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) com a marc per a un ensenyament centrat en respondre a la Intenció.
Objectius del taller:
• Identificar els interessos dels teus alumnes i els escenaris d’ensenyament on habiten.
• Elaborar un marc pràctic per a les necessitats educatives del segle XXI.
• Conèixer i gestionar estratègies per a programar les teves classes centrades en competències i interessos del teu alumnat.
• Construir a la pràctica un projecte seguint el model ABP descrit al llibre “Aprendo porque quiero”.
• Conèixer i utilitzar les eines per al desenvolupament del projecte: estructures de treball cooperatiu, paleta d’intel·ligències múltiples, eines de pensament creatiu, etc.
• Conèixer i elaborar eines d’avaluació adients per a l’ABP: rúbriques, portafolis, dianes d’avaluació, proves situades, avaluació simbòlica, co-avalauació.
• Reflexionar sobre les estratègies organitzatives que permeten la implementació de l’ABP al centre educatiu i a la seva comunitat: participació, tecnologia per a la comunicació i narració, etc.

Informació en pdf en català Informació del curs  i en castellano  Información del curso

Docents de tots els nivells educatius: infantil (0-6), primària, secundària-batxillerat, formació professional, universitat, educació d’adults, educació no formal, estudiants de pedagogia, educació social, psicologia i interessats en la innovació i el canvi educatiu.

PONENT

Juan José Vergara
Mestre, pedagog, especialista en innovació educativa, animació sociocultural, educació d’adults i gestió de centres educatius.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació. Especialitat ‘Organització i Direcció de centres educatius’ (UNED, 1998). Especialista universitari en Animació Sociocultural (UNED- Fundación Empresa, 2004). Especialista Universitari en Educació de Persones Adultes (UNED-MEC, 1997).
Magisteri. Especialitat Ciències Humanes (UAM, 1986).
Docent en exercici, ha desenvolupat la seva feina a primària, secundària, formació professional, educació d’adults, educació en contextos de reclusió, malaltia mental i a la universitat.
Ponent habitual en cursos i conferències sobre innovació educativa i metodologies actives a congressos nacionals i internacionals, centres de formació del professorat de diverses administracions educatives i entitats privades.
Autor del llibre “Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) paso a paso” (Biblioteca de Innovación Educativa S.M .) col·labora amb diverses publicacions periòdiques com Diario Escuela o Education Global

Entrevista a respuestasparalanuevaeducacion.com

 

DIA

Dissabte, 20 de febrer del 2016
Horari: 10-14 h. i 16-19’30 h.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella c/ de Ramon Trias Fargas, 25-27  Barcelona

Mapa i com arribar-hi

PREU

75 euros.

COM INSCRIURE’S

1. Omplir el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com
Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Formulari d’inscripció:

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a educatiocat@gmail.com