Aprenentatge significatiu a l’aula

Cartell Antoni Ballester-001

PRESENTACIÓ DEL CURS

El mètode Ballester agafa les variables clau que fan que els infants i joves aprenguin i les puja intencionadament. Augmenta la motivació de l’alumnat, estalvia energia al professorat, millora el rendiment acadèmic amb més del 90% d’aprovats, s’eviten els problemes de disciplina, es redueixen les sancions de manera molt notòria i s’anticipa a l’assetjament escolar. L’alumnat, guiat pel professorat, treballa en equip de manera activa, oberta i creativa relacionant els conceptes mitjançant el mapa conceptual amb la vida real fora de l’aula. S’han realitzat múltiples proves empíriques que avalen els resultats i s’ha aplicat en diferents països amb resultats notables. El mètode s’usa en totes les matèries a partir de tres anys d’edat.

CONTINGUTS

De tots els aspectes a contemplar dins de l’escola, sembla evident considerar l’aprenentatge dels alumnes com el centre d’interès més rellevant dins del procés educatiu. Aquesta evidència està provocant la necessitat de prioritzar el procés d’aprenentatge de l’alumnat per sobre del fet tradicional d’ensenyar, fent necessari l’ús d’un bon referent teòric que apuntali, doni sentit i condueixi la pràctica docent a bon terme.

El curs proporciona:

Idees i recursos pràctics per aplicar a l’aula.

Estratègies de motivació de l’alumne.

Estratègies de prevenció i evitació de problemes  disciplinaris.

Confecció i aplicació pràctica dels mapes conceptuals a l’aula.

OBJECTIUS

Identificació de les variables clau facilitadores del bon aprenentatge.

Facilitar el treball docent i optimitzar l’aprenentatge de l’alumne.

Conèixer  estratègies d’intervenció a l’aula per millorar el clima de convivència i resoldre satisfactòriament problemes disciplinaris.

Tècniques de confecció de produccions significatives.

Confecció i adquisició d’habilitats per crear els mapes conceptuals amb l’ús de les noves tecnologies (programa CmapTools).

Aplicació  a la pràctica de l’aula dels mapes conceptuals.

PONENT

Antoni Ballester Vallori. És el creador del mètode Ballester d’aprenentatge. Mestre, llicenciat i doctor en Geografia per la Universitat de les Illes Balears. Mestre de primària durant 16 anys, en l’actualitat és professor de secundària de l’IES Baltasar Porcel i professor associat del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears. El 1998 es doctora en geografia amb la tesi “La didàctica de la geografia de les Illes Balears: aprenentatge significatiu i recursos didàctics”.

El seu projecte sobre l’aprenentatge s’ha presentat a Finlàndia, Estònia, Mèxic, Colòmbia, Xile, Madrid, Barcelona, València i s’ha aplicat a Balears, Canàries, Navarra, Barcelona, València, Argentina, Colòmbia, Mèxic etc … Les seves contribucions han potenciat el marc teòric de Novak, el més influent en l’educació actual. Forma part dels professors que ostenten el lideratge de rellevància mundial en l’àmbit de l’aprenentatge significatiu i els mapes conceptuals juntament amb els professors Cañas (Estats Units), Moreira (Brasil), Valadares (Portugal) i Fermín González (Espanya).

És obligat ressenyar l’enorme èxit del professor Ballester en l’edició pionera del llibre digital gratuït “L’aprenentatge significatiu a l’aula. Com fer l’aprenentatge significatiu a la pràctica” amb el pròleg de Novak i la presentació de Federico Mayor Zaragoza que ha rebut més de dos milions de visites de nombrosos països estrangers que avalen l’excepcional rellevància de l’obra. La poden descarregar des del web

http://www.aprenentatgesignificatiu.com

Ha rebut premis per la seva activitat docent i investigadora, com són el premi Baldiri Reixac de la Fundació Jaume I, el premi de periodisme Pràctica Educativa de Cuadernos de Pedagogía, i el premi Emili Darder dels Premis 31 de desembre de l’Obra Cultural Balear.

Portada llibre

La valoració del professorat coordinador dels centres:

“El Seminari d’Aprenentatge Significatiu m’ha donat la possibilitat d’organitzar el centre de manera dinàmica, activa, creativa i pràctica i l’aprofitament del temps en horari lectiu”. (CEIP Buzanada).

“Una de les coses que més ràpidament s’aprecia en l’alumnat amb el canvi metodològic és la motivació”. (CEO Príncipe Felipe).

“En aquest grup, sense ser els alumnes especialment brillants, podria afirmar que hi ha hagut un 90% d’èxit”. (IES San Marcos)

“Endavant. Que a més de senzill de portar a la pràctica, els resultats són tan evidents i tan ràpids que ja no cal més. En el moment en què es posa en pràctica el primer mòdul, després tot ve seguit. El producte es ven sol “. (CEIP Buzanada)

Els alumnes opinen:

“M’agrada molt perquè després no se m’oblida el que estudio.” “Els mapes conceptuals ens ajuden a pensar.” “Els mapes conceptuals ens ajuden a resumir els textos i a resoldre els problemes de matemàtiques.” “Els mapes conceptuals ens ajuden a llegir.”

“Les classes han estat molt interessants i m’han agradat molt, els treballs en equip també m’han agradat moltíssim i he après molt. També m’ha agradat fer els mapes conceptuals, ja que abans no els sabia fer. ”

“M’agraden molt aquestes classes perquè estem tota la classe unida per a la realització d’un treball i treballem tots. Segurament, individualment no treballaria la majoria “.

“El curs ha estat realment sorprenent, amb altres paraules, “meravellós”, treballar en grup ha servit per obrir la nostra companyonia i deixar les diferències de cadascú enrere.”

“Fer les classes d’aquesta manera és molt millor, crec que el treball en equip és molt millor perquè en un futur haurem de treballar amb més persones i treballant així ens anem adaptant i fent una idea … aprenem molt més.”

Informació en pdf

 

VÍDEOS D’ANTONI BALLESTER

Com fer l’escola atractiva i creativa

 

Entrevista al Foro de Educación Innovadora 2015 

 

DIA

30 d’abril de 2016

HORARI

10-14 i de 16-19 hores

LLOC

Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella

c/ Ramon Trias Fargas, 25-27  Barcelona

Com arribar-hi

PREU

75 €

COM INSCRIURE’S

1. Omplir el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com
Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Es lliurarà per email un certificat

Formulari d’inscripció:

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

Anuncis