Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Cartell-001

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

Com podem reconèixer els interessos dels nostres aprenents? Com crear un projecte educatiu que respongui les preguntes que formulen dia a dia? De quines eines disposem els docents per a planificar, avaluar i portar a la pràctica un projecte participatiu? És possible educar sense avorrir? És possible educar des de l’emoció i l’acció? Com incorporar les famílies, el barri, els agents socials?
Aprenem perquè volem. Tan senzill com això. “L’ensenyament és l’art de crear la Intenció d’iniciar un projecte, acompanyar-lo i recolzar-lo amb totes les eines que tinguem al nostre abast”.
Aquest serà un taller intensiu que et convida a reflexionar sobre el fet educatiu i els teus desitjos de canvi. Oferirem eines per a cada una de les fases d’un projecte centrat en els interessos dels alumnes però responent al currículum que, com a docent, et preocupa: programació, avaluació i eines per al desenvolupament adequats al model ABP.

CONTINGUTS

• Com és la Lucía – la teva alumna-? Què necessita aprendre? Què vol aprendre?
• Què pots aportar tu des del currículum?
• Com fer que el currículum serveixi al interessos d’aprenentatge de la Lucía?
• Quin marc d’ensenyament podem utilitzar?
• Quines eines existeixen per a fer-ho?
• Com avaluem tot el procés?
• Com ho portem al centre i a la seva comunitat?

OBJECTIUS

L’objectiu general del taller és:
Experimentar la potència de canvi educatiu que suposa entendre l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) com a marc per a un ensenyament centrat en respondre a la Intenció.
Objectius del taller:
• Identificar els interessos dels teus alumnes i els escenaris d’ensenyament on habiten.
• Elaborar un marc pràctic per a les necessitats educatives del segle XXI.
• Conèixer i gestionar estratègies per a programar les teves classes centrades en competències i interessos del teu alumnat.
• Construir a la pràctica un projecte seguint el model ABP descrit al llibre “Aprendo porque quiero”.
• Conèixer i utilitzar les eines per al desenvolupament del projecte: estructures de treball cooperatiu, paleta d’intel·ligències múltiples, eines de pensament creatiu, etc.
• Conèixer i elaborar eines d’avaluació adients per a l’ABP: rúbriques, portafolis, dianes d’avaluació, proves situades, avaluació simbòlica, co-avalauació.
• Reflexionar sobre les estratègies organitzatives que permeten la implementació de l’ABP al centre educatiu i a la seva comunitat: participació, tecnologia per a la comunicació i narració, etc.

Informació en pdf en català Informació del curs  i en castellano  Información del curso

Docents de tots els nivells educatius: infantil (0-6), primària, secundària-batxillerat, formació professional, universitat, educació d’adults, educació no formal, estudiants de pedagogia, educació social, psicologia i interessats en la innovació i el canvi educatiu.

PONENT

Juan José Vergara
Mestre, pedagog, especialista en innovació educativa, animació sociocultural, educació d’adults i gestió de centres educatius.
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació. Especialitat ‘Organització i Direcció de centres educatius’ (UNED, 1998). Especialista universitari en Animació Sociocultural (UNED- Fundación Empresa, 2004). Especialista Universitari en Educació de Persones Adultes (UNED-MEC, 1997).
Magisteri. Especialitat Ciències Humanes (UAM, 1986).
Docent en exercici, ha desenvolupat la seva feina a primària, secundària, formació professional, educació d’adults, educació en contextos de reclusió, malaltia mental i a la universitat.
Ponent habitual en cursos i conferències sobre innovació educativa i metodologies actives a congressos nacionals i internacionals, centres de formació del professorat de diverses administracions educatives i entitats privades.
Autor del llibre “Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) paso a paso” (Biblioteca de Innovación Educativa S.M .) col·labora amb diverses publicacions periòdiques com Diario Escuela o Education Global

Entrevista a respuestasparalanuevaeducacion.com

 

DIA

Dissabte, 20 de febrer del 2016
Horari: 10-14 h. i 16-19’30 h.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella c/ de Ramon Trias Fargas, 25-27  Barcelona

Mapa i com arribar-hi

PREU

75 euros.

COM INSCRIURE’S

1. Omplir el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com
Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Formulari d’inscripció:

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a educatiocat@gmail.com
Anuncis

Intel·ligències múltiples

Prova cartell-006

Presentem un taller pràctic per a introduir les intel·ligències múltiples a l’aula com a eina de motivació i complement al treball per competències.

Se seguirà una metodologia dinàmica, que permet als docents aplicar els continguts a les seves classes des del primer moment.

Es recomana l’assistència amb ordinador portàtil o tauleta perquè es treballarà amb connexió a internet.

DESTINATARIS

Mestres i professors d’educació infantil, especial, primària i secundària.

Persones interessades en el coneixement pràctic de noves metodologies educatives.

PONENTS

Ginés Ciudad-Real Núñez: Professor de Ciències d’ESO. Creador i generador de continguts de la web Orientación Andújar www.orientacionandujar.es

Francisco Carlos Casado Expósito: Professor de Ciències d’ESO. Generador de continguts de la web Orientación Andújar www.orientacionandujar.es

OBJECTIUS

Les intel·ligències múltiples suposen una nova forma d’entendre el procés d’ensenyament-aprenentatge, que renova el concepte d’educació integral per abastar totes les dimensions de la persona i ens interroga sobre la manera en què som intel·ligents.

Treballar i reflexionar sobre la Teoria de les intel·ligències múltiples per a facilitar als docents:

 • Comprendre com es pot aprendre i ensenyar des d’una nova perspectiva.
 • Reflexionar sobre les aplicacions educatives d’aquesta teoria en la realitat cultural de la nostra comunitat educativa.
 • Ampliar el repertori de tècniques innovadores, eines TIC i 2.0 i estratègies per al desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes.
 • Desenvolupar activitats seqüenciades i variades per a cadascuna de les intel·ligències i la seva relació amb el model competencial actual.
 • Valorar la importància de crear “entorns intel·ligents”en ambients apropiats per al desenvolupament ple de l’autoestima i la imatge positiva de l’estudiant.
 • Respectar la diversitat dels diferents perfils intel·lectuals i els diferents estils d’aprenentatge.
 • Dissenyar “paletes” d’intel·ligències múltiples mitjançant la caixa Lazear, el nostre portafoli de recursos i eines TIC 2.0.

CONTINGUT DEL TALLER

Introducció a les intel·ligències múltiples.

 • Perfil d’intel·ligències múltiples per a nosaltres i els nostres alumnes.
 • Tests originals per a infantil i primària.
 • Caixa d’eines de Lazear i recopilatori d’eines per a cada intel·ligència.
 • Creativitat a l’aula amb l’ús de les diferents intel·ligències.
 • Aplicació de les TIC, eines 2.0, jocs de taula per a les intel·ligències múltiples.
 • Activitats pràctiques per al desenvolupament de cada intel·ligència.
 • Presentació de casos d’èxit.

Consulteu el contingut més detallat del taller als següents enllaços:

Informació del curs cat

Información del curso cast

DATA

Dissabte, 21 de novembre de 2015

Horari: 9.30-13.30 h. i 15.00-19.00 h.

LLOC

Auditori Col·legi Major Sant Jordi Passatge Ricard Zamora, 4-8 Barcelona. http://cmsantjordi.ub.edu/

Mapa localitzador Sant Jordi

PREU

75 € (inclou portafolis amb documentació i un llapis de memòria amb informació exclusiva).

INSCRIPCIONS

Incripció alternativa al formulari:

Enviar un email a  info@educatiocat.com  amb les  dades del formulari.

Degut a la metodologia del taller, les places són limitades.

Debido a la metodología del taller, las plazas serán limitadas.

Un cop comprovat que queden places lliures, us comunicarem el número de compte bancari on fer l’ingrés i, posteriorment a la recepció de la transferencia, us confirmarem la inscripció.

Una vez comprobado que quedan plazas libres, os comunicaremos el número de cuenta bancaria donde hacer el ingreso y, posteriormente a la recepción de la transferencia, os confirmaremos la inscripción.

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.
Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a educatiocat@gmail.com