Tinc un alumne amb TDAH

Cartell

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (REC0013239)

 

img_1730 img_1724 img_1721 img_1717 img_1715 img_1714

PRESENTACIÓ

La presència d’alumnes amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, TDAH, és quelcom que està generalitzat a tots els centres educatius d’Educació Infantil, Primària i Secundària..

Per la vostra part, els mestres i les mestres, demaneu pautes concretes per a poder donar una resposta adequada a aquests alumnes en el context de l’aula ordinària.

Per això, aquest és un curs pràctic que t’oferirà estratègies, mesures d’intervenció, activitats i materials molt concrets per a donar una resposta efectiva a les necessitats dels nens i nenes amb TDAH.

APRENENTATGES

El curs pretén que adquireixis els següents aprenentatges:

 • Conèixer les mesures pedagògiques i didàctiques que s’han d’utilitzar a l’aula amb l’alumnat amb TDAH.
 • Aprendre a dissenyar activitats per a tot l’alumnat, també per al que presenta TDAH.
 • Conèixer mesures que es puguin portar a terme a l’aula ordinària davant els símptomes principals de la hiperactivitat.
 • Adquirir algunes estratègies per a fer front als problemes de conducta més freqüents en l’alumnat amb TDAH.
 • Presentar activitats i estratègies per a l’avaluació de l’alumnat amb TDAH a l’aula ordinària.
 • Conèixer algunes mesures d’intervenció que s’han de portar a terme al centre educatiu en general.
 • Presentar recursos materials per a utilitzar amb l’alumnat amb TDAH.
 • Atendre els dubtes i consultes sobre el tema dels assistents, en la mesura del possible.

CONTINGUTS

Els aprenentatges es desenvoluparan en els següents blocs de continguts:

1er BLOC: PRESENTACIÓ DEL CURS

 • Presentació.
 • Consideracions prèvies sobre el TDAH i l’escola.
 • Recordant els símptomes diana del TDAH.

2on BLOC: MESURES PEDAGÒGIQUES I DIDÀCTIQUES

 • Mesures preventives generals a l’aula.
 • Ajudar-los a ser organitzats.
 • La gestió del temps i l’espai.
 • Pautes per a les explicacions.

3er BLOC: ORIENTACIONS SOBRE LES ACTIVITATS

 • Orientacions sobre les activitats.
 • La tècnica “activitats per a tots”.
 • Altres models d’activitats i tasques.
 • Orientacions sobre els deures per a casa.
 • L’avaluació de l’alumnat amb TDAH.

4art BLOC: GESTIONAR ELS PROBLEMES DE CONDUCTA

 • Mesures enfront de la hiperactivitat a l’aula.
 • Com gestionar els problemes de conducta.

5è BLOC: MESURES DE CENTRE

 • Conèixer els signes de sospita de TDAH.
 • Els programes de detecció precoç.
 • Orientacions per a la coordinació amb els serveis sanitaris.

6è BLOC: MATERIALS I RECURSOS

 • Presentació de materials i recursos

Informacions en pdf:

TINC UN ALUMNE AMB TDAH (CATALÀ)

TENGO UN ALUMNO CON TDAH (CASTELLANO)

 

DESTINATARIS

El curs està dissenyat preferentment per al professorat d’Educació Primària, si bé també serà d’utilitat per al professorat d’Educació Infantil, Educació especial i Educació Secundària Obligatòria.

També el poden cursar altres destinataris, com són orientadors i orientadores, professionals de l’àmbit clínic, com psicòlegs, pedagogs, neuropsicòlegs, estimuladors, etc.

Els familiars d’alumnes amb TDAH també el poden cursar, si estan interessats en els continguts i aprenentatges.

Finalment, els estudiants universitaris dels Graus d’Educació, Pedagogia i Psicologia, preferentment.

METODOLOGIA I TEMPORITZACIÓ

Metodologia. Els continguts s’aniran exposant per part del ponent. L’exposició es recolzarà en una presentació concreta dels continguts i il·lustrada amb exemples concrets.

Igualment s’atendran els dubtes i inquietuds dels assistents, en la mesura del que sigui possible, que no quedin aclarides durant l’exposició.

El curs s’impartirà en castellà.

Materials. Als assistents se’ls lliuraran materials complementaris i també, al finalitzar el curs, les diapositives principals de la presentació utilitzada.

Temporització. El curs se celebrarà el dissabte 1 d’octubre de 2016. Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la següent distribució:

 • De 9,30 a 13, 30 hores.
 • De 14,30 a 17,30 hores.

Les tres hores restants fins a completar les 10 hores que se certifiquen es completaran amb un treball complementari que s’explica a continuació.

TREBALL COMPLEMENTARI

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el plaç màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com.  Per a realitzar el treball complementari es podrà escollir entre tres opcions.

CERTIFICACIÓ

Els assistents al curs que siguin docents rebran la certificació oficial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de 10 hores, vàlida per a oposicions, concursos de trasllats i altres certificacions similars.

Per això és necessari l’assistència al curs i presentar el treball complementari.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs uns dies després de què se celebri.

Als no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

PREU

75 €

LLOC

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi, Universitat de Barcelona

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

 

EL PONENT

Jesús Jarque García és pedagog, Màster en Psicologia i Gestió Familiar i Màster en Coaching Pedagògic i Educacional.

Treballa com a orientador en una escola pública d’Educació Infantil i Primària a Castella – La Manxa.

Imparteix cursos sobre el TDAH en l’àmbit universitari, sanitari, jornades, en la formació de professors i de famílies, tant presencials com on line.

És l’autor de llibres d’estimulació cognitiva, com la colecció “Estimular y Aprender”, editats per Gesfomedia Educación.

Igualment és autor d’altres llibres relacionats amb l’educació i la pedagogia.

A les xarxes és conegut per la seva pàgina educativa www.familiaycole.com

 

COM INSCRIURE’S

1. Omplir el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

Anuncis