Coaching per a docents

 

Cartell amb menys marges

 

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

El món educatiu assisteix a un canvi substancial: més enllà de l’adquisició de coneixements, es demana als estudiants la formació en habilitats personals i socials que els permetin enfrontar-se a situacions complexes en un món en transformació permanent.

En aquest marc, el coaching s’ha convertit en una eina excel·lent per ajudar els mestres i professors en l’assumpció d’un paper nou,  que ha evolucionat de transmissor de coneixements a acompanyant dels alumnes en el seu procés d’adquisició d’habilitats.

El coaching educatiu és una metodologia que aplica la intel·ligència emocional a les aules. Parteix de la conversa activa per promoure la voluntat en els alumnes d’arribar a un canvi positiu des de les seves habilitats personals, ensenyant-los estratègies d’autoconeixement que els donin eines per passar a ocupar un paper actiu i responsable en la seva formació.

OBJECTIUS

Aquest curs pretén donar a conèixer la metodologia coaching dins del món educatiu, seguint diferents dinàmiques:

  • Conèixer i practicar la conversa coaching, vivint l’experiència en primera persona com a estudiant.
  • Descobrir les pròpies fortaleses com a mestre o professor.
  • Treballar les diferents habilitats del docent coach: escolta activa, comunicació efectiva, connexió amb l’alumnat, motivació i lideratge.
  • Aprendre tècniques de dinàmiques de grup basades en el coaching.
  • Aplicar metodologies de coaching a les tutories grupals i individuals i a les entrevistes amb les famílies.

DESTINATARIS

Mestres, professors i persones interessades en conèixer l’aplicació de les tècniques de coaching en el món educatiu.

METODOLOGIA

Realitzarem una jornada utilitzant diferents metodologies que permetin la construcció dels aprenentatges entre tots els participant del curs: una primera aproximació teòrica, treball en petits grups, dinàmiques de conversa coaching, pràctiques en grup gran, torn obert de preguntes i dubtes.

Es donarà importància a la implicació i la participació dels assistents, tot respectant la voluntat i l’interès de cadascú.

Per finalitzar s’establirà un diàleg entre els assistents, on tots podrem expressar la nostra opinió, les valoracions sobre l’aplicació del curs a les nostres experiències com a docents, amb l’objectiu d’enriquir-nos i aprendre plegats.

PROGRAMA

Què és el coaching?

Es presentarà el coaching, els seus orígens i aplicacions en els diferents àmbits, centrant-nos en els usos en el món educatiu des de diferents perspectives, com ara les relacions entre els alumnes i els mestres i professors, les relacions entre els membres del claustre, entre l’equip directiu i els docents, entre els docents i les famílies…

Adquisició de les habilitats del docent coach

La utilització de la metodologia coaching requereix el coneixement previ i la seva experimentació, en la que se centrarà aquest curs. Es treballarà la pràctica efectiva de diferents habilitats pivotals d’un docent coach: l’escolta activa, la comunicació efectiva, la connexió amb els alumnes, la motivació del docent i de l’estudiant i el lideratge.

Realitzarem un petit procés d’autocoaching i coneixement personal, per anar descobrint les fortaleses de cada participant que li permetin adquirir compromisos de millora.

Aplicacions pràctiques del coaching educatiu

Explorarem diferents maneres d’aplicar el coaching a les aules.

Treballarem dinàmiques de grup per treballar amb tota la classe, tècniques per formular preguntes al grup per tal que els estudiants prenguin consciència de la seva responsabilitat sobre els seus aprenentatges.

Coneixerem eines per guiar les entrevistes individuals amb els alumnes i amb les seves famílies.

També veurem l’ús del coaching per fer front als conflictes que apareixen en el centre docent, tot millorant els canals de comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa.

PONENT

Francesc Sedó Capdevila

Màster en Coaching i Lideratge Personal per la Universitat de Barcelona, Màster Practitioner en PNL, Especialista en Educació Emocional i Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona.

Més de 15 anys d’experiència com a professor i tutor a Secundària. Coautor del llibre “Coaching a la pràctica: 10 històries reals d’èxit” publicat per l’editorial Amat l’any 2013. Membre de l’associació Coaching Catalunya.

Informació del curs en pdf

Article coaching educatiu

 

DIA

Dissabte, 12 de març del 2016
Horari: 10-14 h. i 16-19 h.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella c/ de Ramon Trias Fargas, 25-27  Barcelona

Mapa i com arribar-hi

PREU

75 euros.

COM INSCRIURE’S

1. Omplir el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el plaç de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.
Si ho prefereix ens poden fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com
Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Es lliurarà per email un certificat d’assistència.

 

Formulari d’inscripció:

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a educatiocat@gmail.com
Anuncis