TEORIA DE LA MENT EN EL TEA

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0233239

 

Presentació

Amb el terme teoria de la ment (ToM) o habilitats de lectura mental es fa referència a una mateixa capacitat que permet inferir els estats de pensament de les altres persones (creences, desitjos, intencions, emocions) i, en base a aquesta informació, comprendre i anticipar els seus comportaments.

El dèficit en teoria de la ment que presenten les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) explica, en gran mesura, les seves dificultats en l’àrea social i, especialment, per comprendre, interpretar, predir i poder explicar la conducta dels altres. Aquestes limitacions afecten la capacitat de les persones amb TEA per a adaptar-se als diferents entorns socials i dificulten les seves interaccions i relacions personals.

Conèixer exactament en què consisteixen aquestes dificultats permet elaborar programes d’intervenció adequats per al desenvolupament de les habilitats mentalistes, amb estratègies específiques que garanteixin la comprensió i l’adquisició d’eines que afavoreixin la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA.

 

Continguts 

1.- Teoria de la ment i el seu dèficit en les persones amb TEA: teories explicatives actuals.

2.- Ensenyament de les habilitats mentalistes:

 • Principis generals d’intervenció.
 • Ensenyament de les habilitats precursores.
 • Desitjos, creences i intencions.
 • Més enllà de la falsa creença. Habilitats mentalistes avançades.
 • Materials i recursos.

3.- Com reforçar les habilitats mentalistes des dels programes de grup.

4.- Avaluació de les habilitats mentalistes avançades

Metodologia

La metodologia estarà basada en la presentació dels continguts a través de propostes teòriques i pràctiques. Es potenciarà la participació dels assistents a través tant de preguntes com de la resolució d’alguns casos pràctics que s’exposaran durant el curs. Es presentaran exemples de casos a través de vídeos i es plantejaran qüestions.

El curs s’impartirà en castellà.

La ponent

María Llorente Comí 

És Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid i sòcia fundadora del centre Deletrea de Madrid, especialitzats en TEA i TEL (Trastorn Específic del Llenguatge).

Com a formadora ha impartit cursos en varis àmbits educatius: escoles, universitats, entitats, congressos,…

És autora i coautora de diverses publicacions que es poden veure en el següent enllaç Publicacions Deletrea

El seu darrer llibre escrit conjuntament amb en Juan Martos, també de Deletrea, és “El niño al que se le olvidó cómo mirar”

Dia

Dissabte 7 d’abril de 2018

De 9’30 a 13’30 i de 15’00 a 18’00 hores.

Acreditació de 9 a 9’30 hores.

Lloc

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

Preu net

75 euros.

Certificació

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és realitza per via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració.

Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

1. Ompli el formulari d’inscripció.
2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

 

 

 

Anuncis

Matemàtiques manipulatives

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament (REC0333239)

 

Presentació

Un dels objectius de les matemàtiques, i al mateix temps una de les grans dificultats, és crear situacions properes als alumnes que tinguin significat per a la seva vida quotidiana.

La manipulació, el moviment i l’experimentació són les bases que permeten anar cap a la construcció i estructuració del pensament lògic que és bàsic en l’aprenentatge de les matemàtiques.

Els objectius del curs, per tant,  es vertebren en cinc punts.

Objectius

 • Treballar les competències matemàtiques de forma manipulativa.
 • Ajudar a crear entorns d’aprenentatge per a les matemàtiques a partir de materials manipulatius.
 • Orientar els adults en la realització d’activitats basades en la manipulació de materials i en el joc.
 • Conscienciar els adults de la necessitat de crear situacions que permetin que cada infant es desenvolupi al seu propi ritme.
 • Proporcionar eines didàctiques per a generar activitats que es recolzin en l’ús de materials manipulatius.

Continguts

 • Reflexions sobre com treballem amb el material manipulatiu.
 • El paper de l’educador en l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • L’infant com a creador i constructor actiu del seu aprenentatge.
 • Presentar activitats per a treballar:
 1. El raonament lògic.
 2. El raonament geomètric.
 3. El sentit numèric.
 4. El càlcul numèric tant mental com escrit.

Programa

 1. Introducció:
 • Objectius del curs.
 • El paper de l’educador en l’aprenentatge de les matemàtiques.
 1. Raonament lògic:
 • Activitats amb els blocs lògics.
 • Taules de doble entrada.
 • Jocs que estimulen el raonament lògic.
 1. Raonament geomètric:
 • Classificacions geomètriques.
 • Definicions geomètriques.
 • El tangram i altres puzles geomètrics.
 • El geoplà.
 • Propietats de les operacions.
 1. Raonament numèric:
 • Descomposició numèrica.
 • Les regletes i el material base.
 • Operacions amb i sense algoritmes.
 • Els materials imprescindibles en el desenvolupament del sentit numèric.

Metodologia

En el curs es convida als participants a reflexionar sobre el context teòric-pràctic que és necessari per a treballar les matemàtiques amb materials manipulatius.

Es tracta d’un curs on s’ampliarà el coneixement sobre l’ús dels materials més coneguts i es descobriran noves propostes.

Destinataris

El curs va destinat a mestres d’educació primària i d’educació especial, a estudiants, a qualsevol docent i a pares i mares interessats en voler oferir als infants l’oportunitat d’aprendre les matemàtiques “fent-les”. Aquest curs és obert a tothom, sigui o no sigui docent.

 

La ponent

Malena Martín és llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, professora de matemàtiques de secundària i investigadora en educació activa.

→ Treballa en l’àrea de matemàtiques manipulatives i  vivencials i  es dedica a la formació de tot tipus de persones (docents, famílies, psicòlegs, educadors socials, optometristes, etc.) que volen treballar les matemàtiques afavorint l’acció creativa i investigadora dels nens i les nenes.

→ Des de la seva pàgina web, Aprendiendo Matemáticas, divulga una altra manera d’ensenyar i aprendre matemàtiques. Allà hi presenta tant una metodologia més lliure i activa com recursos pràctics per a portar a l’aula o a casa.

→ El curs “Matemàtiques manipulatives” sorgeix d’aquest mateix esperit: oferir recursos i orientacions per a aconseguir un entorn d’aprenentatge on el nen s’ho passi bé  i aprengui matemàtiques respectant el seu ritme i interessos.

El curs s’impartirà en castellà.

Dia

El curs se celebrarà el dissabte 21 d’abril de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • De 9,30 a 13, 30 hores.
 • De 15 a 18 hores.

Preu

75 €

Lloc

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/turro.html

Certificació

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

 1. Ompli el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Nota important: el formulari d’inscripció no funciona amb Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9 ni Safari 6, ni amb les versions anteriors d’aquests navegadors. Hauràs d’actualitzar el teu navegador per a poder utilitzar aquest formulari.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

APRENDRE FENT: La força del relat a l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0343239 Bonificable per la Fundae 

 

PRESENTACIÓ

Aprenem gràcies a les històries. Elles ens proveeixen per a la vida. Quan et submergeixes en una bona pel·lícula acceptes una realitat que et presenta objectes, informacions i personatges que no formen part del teu dia a dia. Quan acceptes la història i decideixes viatjar amb ella 180 minuts descobreixes quelcom sorprenent: La narració que tens davant parla de tu mateix!. És per això que t’emociones, rius, plores i quan surts de la sala del cinema saps que has après molt. La història parlava de tu i gràcies a ella has tingut l’oportunitat d’aprendre de tu mateix.

Som depredadors d’històries. Aprenem gràcies a elles. Malgrat que l’ensenyament tradicional ens ha allunyat de les claus que fan que una història pugui ensenyar coses valuoses. És necessari viure els projectes educatius com aventures que convidin als teus alumnes a convertir-se en els herois del seu aprenentatge. Afortunadament en sabem molt de com construir bones històries. És el moment de fer-ho amb l’ensenyament. L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un marc per a dissenyar l’aprenentatge com a quelcom viu: l’aventura d’aprendre.

Juan José Vergara és expert en innovació i metodologies actives. Autor del llibre “Aprendo porque Quiero. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) paso a paso”. SM-BIE. La seva propera publicació investiga sobre les claus de la narració en el disseny de projectes educatius: “Narrar el Aprendizaje. La fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos (ABP)” (a premsa. SM-BIE). Aquest curs és una presentació pràctica d’aquest nou treball.

OBJECTIUS

 1. Conèixer les bases teòriques-pràctiques sobre les quals se sustenta l’ABP.
 2. Identificar l’estructura narrativa que permet un disseny didàctic basat en projectes.
 3. Identificar els elements comuns en les distintes estratègies de l’Enfocament Basat en Projectes i els elements narratius que ho permeten.
 4. Conèixer totes les fases del desenvolupament d’una narració educativa basada en projectes.
 5. Conèixer les eines apropiades per al seu desenvolupament: elements narratius i recursos apropiats.
 6. Conèixer les eines i rutines de programació i avaluació en el model ABP basat en un model narratiu.
 7. Identificar les necessitats organitzatives òptimes per al seu desenvolupament.

CONTINGUTS

 • L’avaluació com a columna vertebral de l’enfocament per projectes. Interessos i expectatives: Biografia d’aprenentatge.
 • Eines per a l’enfocament de projectes: les metodologies actives, a quines característiques no he de renunciar.
 • Conectivisme i la construcció del PLE: Aprendre a aprendre tota la vida.
 • La narració com a estructura didàctica apropiada al model d’aprenentatge basat en projectes.
 • Fases en el model de l’ABP: el viatge de l’heroi.
 • El portafolis com a recurs d’avaluació autèntica.
 • Selecció d’objectius i competències associades. Les Soft Skills.
 • L’organització de temps docents. El treball cooperatiu.
 • La Intenció. Detonant i presa de decisions.
 • Tècniques per a dissenyar detonants. Tècniques per a elaborar la presa de decisions: Taula de l’aprenentatge (raó, relació, emoció i cos).
 • Documentació del projecte: L’Arquitectura. Eines per a crear l’Arquitectura del projecte. Del storytelling a la programació didàctica.
 • La Mirada: La rutina de l’ABP Què sabem? Què necessitem saber?
 • Eines per a la rutina de l’ABP.
 • L’ Estratègia: elements narratius a considerar (detonants, plotpoint, climax, arcs de transformació, etc.).
 • L’Estratègia: La paleta de les Intel·ligències múltiples.
 • L’Estratègia: Dissenyar itineraris per al projecte.
 • Detonants i estructura d’avaluació contínua: Estructura de treball individual i grupal.
 • Les Evidències d’Aprenentatge (el portafolis)
 • L’Acció Final (I): La diana de l’acció.
 • L’Acció Final (II): Aprenentatge i Servei.
 • Tècniques per a avaluar: Rúbriques de procés i del producte.
 • Avaluació final i conclusions.

 

 

PONENT

Juan José Vergara

Expert en innovació educativa i metodologies actives. Pedagog amb l’especialitat ‘Organització i direcció de centres educatius’. Especialista universitari en animació sociocultural i educació d’adults. Professor titular de la especialitat d’Intervenció sociocomunitària. Mestre en excedència a la Comunitat de Madrid (Espanya).

Autor del llibre “Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos paso  a paso”. Colección Innovación Educativa, S.M (2015). (4ª edició)

https://www.juanjovergara.com/

Currículum Juanjo Vergara

A QUI VA DESTINAT AQUEST CURS

A tots aquells docents interessats en l’ABP i les metodologies actives.

Aquest curs està obert a tothom que hi vulgui participar sigui o no docent.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

El curs se celebrarà el dissabte 5 de maig de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • Matí: de 9,30 a 13, 30 hores (amb un descans)
 • Tarda: de 15 a 18 hores (amb un descans breu)

PREU

75 € nets

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Ramon Trias Fargas, 25-27

Edifici Roger de Llúria

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/lluria.html

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

De la adolescència a la vida adulta en el TEA

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0353239–Bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

L’adolescència i el trànsit a la vida adulta són una de les etapes de major canvi i complexitat per a les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA).  Conèixer les peculiaritats d’aquest moment vital, anticipar-ho ja des de l’etapa escolar i aplicar estratègies específiques esdevenen essencials per millorar la seva qualitat de vida.

Aquest curs aborda les principals característiques i necessitats dels adolescents i els joves amb TEA, presenta eines d’intervenció i recursos educatius per afavorir la continuïtat dels aprenentatges, l’adquisició d’habilitats i la prevenció de dificultats concretes amb les que es poden trobar.

OBJECTIUS

General

Dotar als assistents d’eines de treball que permetin als adolescents i joves amb TEA incrementar la seva independència, la productivitat, la inclusió en la comunitat i, en definitiva, la seva satisfacció personal.

Específics

 • Conèixer les característiques de l’adolescència en les persones amb TEA i els principals elements implicats en el seu aprenentatge.
 • Valorar les seves necessitats des d’una perspectiva proactiva i ètica.
 • Reflexions i recomanacions per al desenvolupament de bones pràctiques.
 • Els programes referents per al desenvolupament d’habilitats per a la vida en adolescents i joves amb TEA
 • Les tècniques d’ensenyament d’habilitats més utilitzades en adolescents i joves amb TEA.

CONTINGUTS

 1. El trastorn de l’espectre autista en adolescents i adults.
 2. L’educació secundària i la transició efectiva de l’escola secundària a l’edat adulta per a adolescents i adults joves amb TEA.
 3. Programes de suport als estudiants universitaris amb TEA.
 4. L’entrenament d’habilitats socials per a adolescents amb TEA.
 5. Ensenyant comunicació funcional a joves amb TEA.
 6. Habilitats adaptatives, habilitats per a la vida i habilitats d’oci per a adolescents amb TEA.
 7. Relaciones romàntiques, sexualitat i autisme.
 8. Problemes mèdics i de salut específics de joves amb autisme d’alt funcionament i síndrome d’Asperger.
 9. Treball i serveis relacionats per a joves amb TEA.
 10. Opcions residencials per a persones amb TEA.
 11. Dificultats legals d’adolescents i joves amb TEA.
 12. Factors de pronòstic i desafiaments en la vida adulta.

LA PONENT

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en Discapacitat, Integració i Necessitats Especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assesora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA.

A QUI VA DESTINAT AQUEST CURS

A mestres i a professors, però també a famílies, orientadors, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, estudiants, monitors, vetlladors i persones implicades en la formació de les persones amb TEA.

Aquest curs està obert a qualsevol persona interessada en el tema.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

El curs se celebrarà el dissabte 12 de maig de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • Matí: de 9,30 a 13, 30 hores (amb un descans)
 • Tarda: de 15 a 18 hores (amb un descans breu)

PREU

75 €

LLOC

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

Si ho prefereix ens pots fer arribar les dades del formulari a info@educatiocat.com

 

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com