APRENDRE FENT: L’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP)

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0343239 Bonificable per la Fundae 

 

PRESENTACIÓ

Aprenem gràcies a les històries. Elles ens proveeixen per a la vida. Quan et submergeixes en una bona pel·lícula acceptes una realitat que et presenta objectes, informacions i personatges que no formen part del teu dia a dia. Quan acceptes la història i decideixes viatjar amb ella 180 minuts descobreixes quelcom sorprenent: La narració que tens davant parla de tu mateix!. És per això que t’emociones, rius, plores i quan surts de la sala del cinema saps que has après molt. La història parlava de tu i gràcies a ella has tingut l’oportunitat d’aprendre de tu mateix.

Som depredadors d’històries. Aprenem gràcies a elles. Malgrat que l’ensenyament tradicional ens ha allunyat de les claus que fan que una història pugui ensenyar coses valuoses. És necessari viure els projectes educatius com aventures que convidin als teus alumnes a convertir-se en els herois del seu aprenentatge. Afortunadament en sabem molt de com construir bones històries. És el moment de fer-ho amb l’ensenyament. L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un marc per a dissenyar l’aprenentatge com a quelcom viu: l’aventura d’aprendre.

Juan José Vergara és expert en innovació i metodologies actives. Autor del llibre “Aprendo porque Quiero. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) paso a paso”. SM-BIE. La seva propera publicació investiga sobre les claus de la narració en el disseny de projectes educatius: “Narrar el Aprendizaje. La fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos (ABP)” (a premsa. SM-BIE). Aquest curs és una presentació pràctica d’aquest nou treball.

OBJECTIUS

 1. Conèixer les bases teòriques-pràctiques sobre les quals se sustenta l’ABP.
 2. Identificar l’estructura narrativa que permet un disseny didàctic basat en projectes.
 3. Identificar els elements comuns en les distintes estratègies de l’Enfocament Basat en Projectes i els elements narratius que ho permeten.
 4. Conèixer totes les fases del desenvolupament d’una narració educativa basada en projectes.
 5. Conèixer les eines apropiades per al seu desenvolupament: elements narratius i recursos apropiats.
 6. Conèixer les eines i rutines de programació i avaluació en el model ABP basat en un model narratiu.
 7. Identificar les necessitats organitzatives òptimes per al seu desenvolupament.

CONTINGUTS

 • L’avaluació com a columna vertebral de l’enfocament per projectes. Interessos i expectatives: Biografia d’aprenentatge.
 • Eines per a l’enfocament de projectes: les metodologies actives, a quines característiques no he de renunciar.
 • Conectivisme i la construcció del PLE: Aprendre a aprendre tota la vida.
 • La narració com a estructura didàctica apropiada al model d’aprenentatge basat en projectes.
 • Fases en el model de l’ABP: el viatge de l’heroi.
 • El portafolis com a recurs d’avaluació autèntica.
 • Selecció d’objectius i competències associades. Les Soft Skills.
 • L’organització de temps docents. El treball cooperatiu.
 • La Intenció. Detonant i presa de decisions.
 • Tècniques per a dissenyar detonants. Tècniques per a elaborar la presa de decisions: Taula de l’aprenentatge (raó, relació, emoció i cos).
 • Documentació del projecte: L’Arquitectura. Eines per a crear l’Arquitectura del projecte. Del storytelling a la programació didàctica.
 • La Mirada: La rutina de l’ABP Què sabem? Què necessitem saber?
 • Eines per a la rutina de l’ABP.
 • L’ Estratègia: elements narratius a considerar (detonants, plotpoint, climax, arcs de transformació, etc.).
 • L’Estratègia: La paleta de les Intel·ligències múltiples.
 • L’Estratègia: Dissenyar itineraris per al projecte.
 • Detonants i estructura d’avaluació contínua: Estructura de treball individual i grupal.
 • Les Evidències d’Aprenentatge (el portafolis)
 • L’Acció Final (I): La diana de l’acció.
 • L’Acció Final (II): Aprenentatge i Servei.
 • Tècniques per a avaluar: Rúbriques de procés i del producte.
 • Avaluació final i conclusions.

 

 

PONENT

Juan José Vergara

Expert en innovació educativa i metodologies actives. Pedagog amb l’especialitat ‘Organització i direcció de centres educatius’. Especialista universitari en animació sociocultural i educació d’adults. Professor titular de la especialitat d’Intervenció sociocomunitària. Mestre en excedència a la Comunitat de Madrid (Espanya).

Autor del llibre “Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos paso  a paso”. Colección Innovación Educativa, S.M (2015). (4ª edició)

https://www.juanjovergara.com/

Currículum Juanjo Vergara

A QUI VA DESTINAT AQUEST CURS

A tots aquells docents interessats en l’ABP i les metodologies actives.

Aquest curs està obert a tothom que hi vulgui participar sigui o no docent.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

El curs se celebrarà el dissabte 5 de maig de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • Matí: de 9,30 a 13, 30 hores (amb un descans)
 • Tarda: de 15 a 18 hores (amb un descans breu)

PREU

75 € nets

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Ramon Trias Fargas, 25-27

Edifici Roger de Llúria

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/lluria.html

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

En els dispositius Apple alguns camps del formulari no funcionen bé. En aquest cas ens pot fer arribar la informació que sol·licitem al formulari al correu info@educatiocat.com i nosaltres farem la inscripció.

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

Anuncis

De la adolescència a la vida adulta en el TEA

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0353239–Bonificable per la Fundae

 

PRESENTACIÓ

L’adolescència i el trànsit a la vida adulta són una de les etapes de major canvi i complexitat per a les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA).  Conèixer les peculiaritats d’aquest moment vital, anticipar-ho ja des de l’etapa escolar i aplicar estratègies específiques esdevenen essencials per millorar la seva qualitat de vida.

Aquest curs aborda les principals característiques i necessitats dels adolescents i els joves amb TEA, presenta eines d’intervenció i recursos educatius per afavorir la continuïtat dels aprenentatges, l’adquisició d’habilitats i la prevenció de dificultats concretes amb les que es poden trobar.

OBJECTIUS

General

Dotar als assistents d’eines de treball que permetin als adolescents i joves amb TEA incrementar la seva independència, la productivitat, la inclusió en la comunitat i, en definitiva, la seva satisfacció personal.

Específics

 • Conèixer les característiques de l’adolescència en les persones amb TEA i els principals elements implicats en el seu aprenentatge.
 • Valorar les seves necessitats des d’una perspectiva proactiva i ètica.
 • Reflexions i recomanacions per al desenvolupament de bones pràctiques.
 • Els programes referents per al desenvolupament d’habilitats per a la vida en adolescents i joves amb TEA
 • Les tècniques d’ensenyament d’habilitats més utilitzades en adolescents i joves amb TEA.

CONTINGUTS

 1. El trastorn de l’espectre autista en adolescents i adults.
 2. L’educació secundària i la transició efectiva de l’escola secundària a l’edat adulta per a adolescents i adults joves amb TEA.
 3. Programes de suport als estudiants universitaris amb TEA.
 4. L’entrenament d’habilitats socials per a adolescents amb TEA.
 5. Ensenyant comunicació funcional a joves amb TEA.
 6. Habilitats adaptatives, habilitats per a la vida i habilitats d’oci per a adolescents amb TEA.
 7. Relaciones romàntiques, sexualitat i autisme.
 8. Problemes mèdics i de salut específics de joves amb autisme d’alt funcionament i síndrome d’Asperger.
 9. Treball i serveis relacionats per a joves amb TEA.
 10. Opcions residencials per a persones amb TEA.
 11. Dificultats legals d’adolescents i joves amb TEA.
 12. Factors de pronòstic i desafiaments en la vida adulta.

LA PONENT

Rosa Álvarez Pérez

Llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Sevilla i Màster en Discapacitat, Integració i Necessitats Especials per la Universitat de Cadis.

La seva experiència laboral gira entorn de les persones amb TEA. Des del 2002 és Directora tècnica de la Federación Autismo Andalucía. Anteriorment fou Assesora tècnica i psicòloga de l’Asociación Autismo Sevilla, i Directora del CEE Ángel Rivière. Des del 2008 també és professora associada al Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Sevilla. Ha format part de varis grups d’investigació i és coautora de vàries publicacions i traduccions sobre TEA.

A QUI VA DESTINAT AQUEST CURS

A mestres i a professors, però també a famílies, orientadors, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, estudiants, monitors, vetlladors i persones implicades en la formació de les persones amb TEA.

Aquest curs està obert a qualsevol persona interessada en el tema.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

El curs se celebrarà el dissabte 12 de maig de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • Matí: de 9,30 a 13, 30 hores (amb un descans)
 • Tarda: de 15 a 18 hores (amb un descans breu)

PREU

75 €

LLOC

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el formulari d’inscripció.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

En els dispositius Apple alguns camps del formulari no funcionen bé. En aquest cas ens pot fer arribar la informació que sol·licitem al formulari al correu info@educatiocat.com i farem la inscripció nosaltres.

 

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en aquest formulari. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

L’acció tutorial. Com treballar les emocions a través de dinàmiques de grup

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0363239
Bonificable per la Fundae des dels centres.

 

ACCIÓ TUTORIAL. COM TREBALLAR LES EMOCIONS A TRAVÉS DE DINÀMIQUES DE GRUP.

 

PRESENTACIÓ DEL CURS

L’escola del futur serà l’escola capaç de trobar un equilibri entre la intel·ligència intel·lectual i la intel·ligència emocional. En aquest equilibri la figura del tutor esdevindrà un element clau com a dinamitzador de les competències emocionals dels seus estudiants. I en aquest sentit, les dinàmiques de grup són una excel·lent oportunitat per a construir una identitat pròpia, sense renunciar a la consciència de grup.

A QUI VA DIRIGIT

Aquest curs és eminentment pràctic i va dirigit a tots aquells mestres d’educació Infantil i educació Primària i professors de Secundària que vulguin aprendre dinàmiques de grup relacionades directament amb el creixement personal dels seus alumnes.

Aquest curs és obert a qualsevol persona interessada en el tema sigui o no docent.

DESENVOLUPAMENT DEL CURS

Al llarg dels dos dies en què es durà a terme el curs es vol incidir en el paper proactiu del tutor i en donar a conèixer dinàmiques de grup amb la finalitat que puguin ser aplicades a l’aula de manera efectiva.

OBJECTIUS DEL CURS

Els objectius del curs es vertebren en sis punts principalment:

 • Conèixer quines són les competències emocionals.
 • L’actitud del tutor davant del seu grup de tutoria.
 • La introducció d’una manera planificada de les dinàmiques de grup dintre del Programa d’Acció Tutorial.
 • Seqüenciació de les dinàmiques de tutoria partint de les competències emocionals.
 • Explicació i posada en pràctica de dinàmiques de grup.
 • L’avaluació de les dinàmiques i la seva idoneïtat.

PROGRAMA

Dilluns, 2 de juliol

Bloc I. El tutor i l’escola

 • Dinàmica de presentació.
 • Què s’entén per tutor proactiu? Dinàmica.
 • L’escola que vol fer i l’escola que vol ser. Principals diferències.
 • Què és el PAT (Pla d’Acció Tutorial)?
 • Planificació anual del PAT. Exemple de planificació anual.

Bloc II. Les dinàmiques de grup com a eina per al creixement personal

 • El valor i la utilitat de les dinàmiques de grup.
 • Les dinàmiques de grup i la seva incidència en les competències emocionals.
 • La finalitat de les dinàmiques de grup.

Bloc III. Dinàmiques de grup

 • Planificació. Duració. Espai. Material.
 • Avaluació. Formulació de preguntes. Metacognició. Com ensenyar a fer bones preguntes.

Bloc IV. Dinàmiques de presentació

 • Dinàmiques de presentació per al primer trimestre.
 • Dinàmiques de presentació per a alumnes nouvinguts.
 • Un text per a llegir el primer dia de classe.

Dimarts, 3 de juliol

Bloc I. Dinàmiques de coneixement

 • Consciència de les pròpies emocions.
  • Quadern d’activitats sobre les quatre emocions bàsiques.
 • Vocabulari bàsic d’emocions.
  • Diferència entre emoció i sentiment.
 • Tipus d’escolta.
  • Empatia i escolta activa. Escolta empàtica.
  • Comentari empàtic, com fer sentir bé a l’altre.
 • Dinàmiques de coneixement.

Bloc II. Dinàmiques d’autocontrol

 • Impulsivitat, assoliment, frustració i recompensa.
  • Com gestionar la impulsivitat a l’aula
  • Frases per a gestionar el control de l’estrès
 • Gestió de les emocions negatives.
 • Autogeneració de les emocions positives.
  • Fluir (flow), quan el temps esdevé Kairós.
 • Les metàfores visuals com a eina per a calmar la ira.
  • Eina online per a la creació de metàfores visuals
 • Dinàmiques d’autocontrol.

 Bloc III. Dinàmiques d’autonomia

 • Autoestima.
  • Tècniques per a treballar l’autoestima.
  • Com detectar i combatre la baixa autoestima.
  • Què es el somriure de Duchenne?
  • Què són els pensaments negatius automàtics?
 • Automotivació.
  • Diferència entre motivació i determinació.
  • Què són els estereotips? Com podem combatre’ls?
  • Diferència entre estereotip, prejudici i discriminació. Cas pràctic.
  • Què es la mentalitat de creixement? A propòsit del True grit
 • Optimisme i generació de sinèrgies.
 • Responsabilitat.
  • Quina diferència hi ha entre compassió i llàstima?
 • Resiliència.
  • Pilars de la resiliència.
  • Decàleg de la resiliència.
  • Actes de bondat.
  • Com afrontar la pèrdua d’un ésser estimat.
 • Dinàmiques d’autonomia.

 Bloc IV. Dinàmiques d’habilitats socials

 • Habilitats socials bàsiques.
  • Classificació de les HHSS: bàsiques, complexes, assertives, organitzadores, negociadores i emocionals . Quadern de treball.
  • Preguntes per a millorar les habilitats socials.
  • Drets emocionals.
  • Com aprendre i ensenyar a dir NO.
  • Tècniques assertives per a afrontar una discussió.
  • Què és la compatia?
  • La tècnica del sandvitx.
  • Disciplina positiva. Decàleg. Com evitar la paraula no en donar una norma.
 • Cooperació i resolució de conflictes.
  • Què és el conflicte positiu?
  • La tècnica de la taronja
  • Què és un caucus?
  • La mediació escolar. Aspectes bàsics d’organització. La cultura del mediador.
 • Assoliment d’objectius realistes i presa de decisions.
  • Passes per a prendre una decisió important.
 • Dinàmiques per a treballar les habilitats socials.

EL PONENT

Santiago Moll

Es defineix com a un defensor de l’escola inclusiva, un apassionat de les noves tecnologies i un enamorat de l’educació emocional. Actualment és docent en un centre de secundària de Barcelona, ponent, formador i autor del blog educatiu per a docents Justifica tu respuesta. L’any passat va publicar el llibre “Empantallados. Cómo convivir con hijos digitales

      

DIES

Dilluns 2 i dimarts 3 de juliol de 2018 (10 hores de curs)

De 9 a 14 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Ramon Trias Fargas, 25-27

Edifici Roger de Llúria

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/lluria.html

PREU NET

95 euros.

CERTIFICACIÓ

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és realitza per via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració.

Al tractar-se d’un curs de 10 hores no és necessari fer cap treball complementari i el reconeixement és automàtic només amb  l’assistència al curs.

Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en el formulari d’inscripció. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.
L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

Suports visuals

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0373239 i bonificable per la Fundae des dels centres.

 

Presentació

T’has fet mai alguna d’aquestes preguntes?

Si utilitzo suports visuals, no es tornarà mandrós? Per què no em fa cas per més que li ensenyo el pictograma? Què és millor utilitzar fotos o pictogrames? Però, per què seguim tenint tants problemes si li anticipem totes les activitats? Per què aquest suport ha deixat de funcionar-nos? Per    què només m’ha fet cas quan li he dibuixat el que havia de fer, si abans ja m’havia entès perfectament? Com puc saber si segueix necessitant o no un suport visual? Per què hauria d’escriure-li si té molt bon llenguatge oral?

En aquest curs s’explicaran i es tractaran aspectes clau en la confecció i bon ús de suports visuals destinats a millorar la qualitat de vida i la felicitat de les persones amb diversitat funcional i, especialment, en l’espectre de l’autisme.

Des d’una reflexió pràctica es profunditzarà en els principals aspectes a tenir en compte per tal que els suports visuals resultin eficaços i útils i, també es tractaran els errors més habituals a evitar tant en el disseny, com en la seva funció i en el seu ús.

S’explicaran una llarga llista d’idees clau recopilades al llarg de molts anys d’experiència donant suport a persones en l’espectre de l’autisme i trastorns relacionats, a les seves famílies, a docents i a d’altres professionals, tant des de centres específics com des d’entorns ordinaris i altres contextos naturals.

Contingut

1.- AUTISME I PENSAMENT VISUAL

Què és un suport visual? Els suports visuals com a mitjà, o com a fi? Utilitzo fotos, pictogrames, dibuixos, etc.? Significació social. Dosificant energies. Quan un suport visual no és o deixa de ser útil. Ús i abús dels pictogrames. Alguns trucs i errors en l’elaboració de suports visuals.

2.- SUPORTS VISUALS PER A LA COMPRENSIÓ I ORGANITZACIÓ ESPAITEMPORAL

Ajudant-los a entendre el món. L’estructuració dels espais i diferents formes adequades o no de senyalitzar-los. Les agendes visuals: una infinitat d’usos i possibilitats per a explorar. Diferents formes d’ajudar-los a “veure el temps”, a aprendre a esperar i a respectar els torns.

3.- SUPORTS VISUALS PER A FOMENTAR LA INDEPENDÈNCIA i L’AUTODETERMINACIÓ

Sistemes de treball i organització independent. Suports per a les activitats de la vida diària: higiene, vestit, preparació de motxilles, etc. Aprenent a fer encàrrecs. Aprendre a escollir i a fer eleccions. Planificant les meves activitats i responsabilitats a partir de l’ús de calendaris.

4.- SUPORTS VISUALS PER A LA COMPRENSIÓ, APRENENTATGE I TREBALLS ACADÈMICS

Disseny d’activitats visualment comprensibles. Suports per a aprendre a descriure, redactar, realitzar exàmens, etc. Explicacions visuals de continguts acadèmics i altres relacionats amb la vida escolar. La comunicació amb les famílies, diferents tipus de quaderns viatgers, agendes, circulars, bases de dades comuns, etc.

5.- SUPORTS VISUALS PER A ESTABLIR UNES RELACIONS SOCIALS SATISFACTÒRIES

Entendre els altres: termòmetres i escales, històries socials, còmics en forma d’historietes, la balança de la justícia, el pot de la paciència, etc. Altres suports per a les meves relacions socials: guions socials, trucs i estratègies, etc.

6.- SUPORTS VISUALS EN EL JOC, ESPORTS I PATIS

Traduint l’abstracte a concret en els jocs i en l’esport. Ensenyant i ampliant el joc funcional i simbòlic a través de diferents tipus de suports visuals. Diferents nivells en les adaptacions en funció de la comprensió. Exemples de diferents adaptacions de jocs i esports.

A qui va dirigit

A mestres i a professors, famílies, orientadors, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, estudiants, monitors, vetlladors i persones implicades en la formació de les persones amb TEA.

Aquest curs està obert a qualsevol persona interessada en el tema.

La ponent

Marlene Horna Castiñeiras

Llicenciada en Psicologia Clínica i Social, Diploma d’Estudis Avançats i Màster en Atenció Primerenca per la Universitat de Santiago de Compostela. Durant varis anys va treballar realitzant diagnosi, intervenció, orientació i formació en la Unitat d’Atenció Primerenca de la Universitat de Santiago de Compostela. Continuà la seva labor professional com a orientadora tècnica en l’equip de l’associació ASPANAES. Actualment treballa de forma particular i a l’associació BATA donant recolzament a persones amb TEA i a llurs famílies en els seus entorns naturals (escola, llar, comunitat).  Té una àmplia experiència com a formadora en multitud de cursos promoguts per diverses associacions, institucions i universitats.

Data

Dimecres 4 i dijous 5 de juliol de 2018

Horari: 9-14 hores.

Lloc

Universitat Pompeu Fabra

Campus de la Ciutadella

Edifici Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Aula 13.007

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/turro.html

Preu net

95 euros.

Certificació

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és per 10 hores i constarà directament a l’expedient de cada docent, des d’on es podrà descarregar. Per a obtenir-lo no cal fer cap treball complementari. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu, si us plau el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

Com inscriure’s

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. A continuació els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en el formulari d’inscripció. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.
L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

Neuroeducació a la infantesa

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0393239
Bonificable per la Fundae des dels centres.

 

PRESENTACIÓ

La neuroeducació representa un enfocament integrador i transdisciplinar que té com a objectiu millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge valent-se de les investigacions científiques sobre el cervell.

Basant-nos en les investigacions més recents sobre el funcionament i desenvolupament del cervell a la infantesa, en aquest curs volem proporcionar, a través de un enfocament vivencial, coneixements i orientacions pràctiques que creiem que poden ser útils per a qualsevol educador.

OBJECTIUS

 1. Donar a conèixer i justificar algunes de les idees bàsiques sobre el funcionament i desenvolupament del cervell des de la primera infantesa fins a la preadolescència.
 2. Explicar les implicacions pedagògiques a l’aula –o a qualsevol context educatiu– d’aquests principis.
 3. Examinar exemples pràctics aplicats a l’aula.
 4. Compartir i analitzar experiències educatives dels propis participants que ens permetin crear projectes d’investigació.

CONTINGUTS

 • Introducció: Què és la Neuroeducació?

BREU RECORREGUT PEL CERVELL

 • Qüestions generals sobre el desenvolupament i funcionament del cervell.
 • Períodes sensibles.
 • Mites i realitats a la primera infantesa.

CERVELL EMOCIONAL

 • Característiques dels bons programes d’educació emocional.
 • Estratègies per a optimitzar les funcions executives del cervell.
 • Vincles entre la família i l’escola.

CERVELL MOTOR

 • Desenvolupament motor a la infantesa.
 • Joc i aprenentatge.
 • Aprofitament dels espais.

CERVELL COGNITIU

 • Lletres i números a l’aprenentatge inicial.
 • Atenció i memòria a l’aprenentatge: Rutines de pensament.
 • Integració de les arts als continguts curriculars.

CERVELL SOCIAL

 • Atenció a les necessitats específiques.
 • Cooperació a l’aula: Tutoria entre iguals.
 • Projectes ApS (aprenentatge servei)

ELEMENTS CLAU EN L’ACCIÓ PEDAGÒGICA

DESTINATARIS

Qualsevol persona que desenvolupi la seva activitat professional a l’àmbit educatiu o que tingui interès en la millora de l’educació.

Aquest curs està obert a tothom que hi vulgui participar, sigui o no docent.

S’impartirà en castellà.

EL PONENT

Jesús C. Guillén

https://jesuscguillen.jimdo.com/

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/author/jesuscguillen/

Astrofísic per la Universitat de Barcelona. Divulgador científic i investigador de les aplicacions educatives de les ciències cognitives. Comparteix molta informació a Escuela con Cerebro, blog pioner a Espanya sobre neuroeducació amb més de tres milions de visites. També participa a diverses plataformes educatives com NiucoINED21 o Universo UP.

A la actualitat colabora amb el grup d’investigació coordinat per l’Anna Forés en projectes relacionats amb la neuroeducació, com al posgrau de l’ICE de la Universitat de Barcelona ‘Neuroeducació: aprendre amb tot el nostre potencial’, el màster en Neurodidàctica de la Universidad Rey Juan Carlos, organizat per CADE, o la diplomatura‘Neurociencias y emociones en el aprendizaje’, de la Universidad Nacional Villa María, dels que és professor. El 2015 va participar al llibre Neuromitos en educación: el aprendizaje desde la neurociencia.  El 2017, ha escrit el llibre Neuroeducación en el aula: De la teoría a la práctica. Un llibre molt recomanable.

Els seus cursos ens ensenyen com aplicar la neuroeducació a l’aula per a optimitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge a totes les etapes educatives.

 

 

DIES

Dilluns 9 i dimarts 10 de juliol de 2018 (10 hores de curs)

De 9 a 14 hores.

LLOC

Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella

Edifici Ramon Turró

c/ Ramon Turró, 3

Barcelona

https://www.upf.edu/campus/es/ciutadella/turro.html

PREU NET

95 euros.

CERTIFICACIÓ

El reconeixement del Departament d’Ensenyament és realitza per via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament d’Ensenyament amb les dades completes (comproveu el vostre compte xtec),  on podreu consultar la certificació del curs transcorregut un mes des de la seva celebració.

Al tractar-se d’un curs de 10 hores no és necessari fer cap treball complementari i el reconeixement és automàtic només amb  l’assistència al curs.

Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

Als assistents no docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en el formulari d’inscripció. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.
L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com

 

 

Tecnologia i TEA (Lupe Montero)

Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament REC0383239

 

PRESENTACIÓ

La tecnologia està present en nombrosos entorns de la nostra societat i els diferents dispositius ja no són vistos amb curiositat o estranyesa sinó que han tingut una acceptació massiva i s’han convertit en elements d’ús estès i generalitzat, permetent l’accés per part de tots i oferint, potencialment, una eina útil per afavorir la inclusió de la persona amb trastorn de l’espectre de l’autisme.

Malgrat que el seu ús habitual està molt estès, per a la seva utilització en la intervenció específica és necessari combinar els coneixements sobre el TEA junt amb la realitat de cada persona i unes nocions bàsiques sobre les possibilitats que la tecnologia i els diferents desenvolupaments associats a la mateixa poden oferir al professional.

Es fonamental tenir en compte que l’ús de les TIC sempre estarà condicionat al desenvolupament d’un programa més ampli d’intervenció en el que puguin tenir més o menys presència. Es tracta d’un recurs més que, juntament amb d’altres, poden oferir noves oportunitats a la persona amb TEA i diferents opcions d’intervenció al professional de referència.

OBJECTIUS

 • Conèixer les principals aportacions de la tecnologia a la intervenció especialitzada en el trastorn de l’espectre de l’autisme.
 • Relacionar els recursos tecnològics amb les necessitats de suport que presenten en les diferents àrees de desenvolupament les persones amb TEA.
 • Establir criteris de selecció de recursos tecnològics.
 • Fomentar el pensament crític respecte els usos de la tecnologia per a la intervenció en el TEA.

CONTINGUTS

 • La tecnologia per a la intervenció en autisme, passat, present i futur.
 • Àrees d’utilització de la tecnologia:
  • Suport per a la vida diària:
   • Informació i estructura
   • Seqüenciació de tasques.
  • Recurs per a la intervenció individualitzada:
   • Comunicació i llenguatge
   • Autodeterminació i autorregulació
  • Intervenció educativa:
   • Habilitats cognitives bàsiques
   • Habilitats acadèmiques
   • Eines d’autor per a la generació de continguts.
  • La tecnologia com a suport professional:
   • Informant-se i localitzant recursos.
   • Elaborant i compartint

METODOLOGIA

La jornada constarà de contingut teòric i pràctic, es mostraran aplicacions funcionant en directe i es proposarà la descàrrega prèvia i ús durant les explicacions als assistents.

Es posarà a disposició dels assistents materials complementaris de referència, en forma d’articles, imatges i enllaços amb els quals ampliar informació sobre els continguts.

LA PONENT

Guadalupe Montero és mestra d’educació especial, experta universitària en intervenció en trastorn de l’espectre de l’autisme i té un Màster en tecnologies per a l’educació i el coneixement.

Actualment és directora del col·legi d’educació especial Alenta de Madrid https://www.alenta.org/, autora del blog Aulautista http://www.aulautista.com/ i coautora del projecte Leo con Lula https://leoconlula.com/.

Ha desenvolupat nombroses experiències d’ús de les TIC per a la intervenció a través de projectes de caràcter pràctic amb alumnat amb TEA i en col·laboració amb diverses entitats destacant la implicació en dos projectes de desenvolupament finançats per la Fundación Orange: Taimun Watch http://www.fundacionorange.es/aplicaciones/taimun-watch/ amb la Universidad Autónoma de Madrid i Blue Thinking  http://bluethinking.es/ amb la Universidad Rey Juan Carlos.

A nivell formatiu destaquen les seves col·laboracions en diversos cursos universitaris com  l’impulsat per la Universidad Autónoma de Madrid i la Fundación Orange: “Aplicaciones Móviles y otras tecnologías para personas con TEA” on és codirectora o el curs d’expert “Aplicación de las TIC en la intervención en personas con TEA” de la Universidad de Burgos.

A QUI VA DESTINAT AQUEST CURS

A mestres i a professors, però també a famílies, orientadors, psicòlegs, logopedes, psicopedagogs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, estudiants, monitors, vetlladors i persones implicades en la formació de les persones amb TEA.

Aquest curs està obert a qualsevol persona interessada en el tema.

El curs s’impartirà en castellà.

DIA

El curs se celebrarà el dissabte 29 de setembre de 2018.

Es desenvoluparà durant 7 hores presencials, amb la distribució següent :

 • Acreditació de 9 a 9, 30 hores.
 • Matí: de 9,30 a 13, 30 hores (amb un descans)
 • Tarda: de 15 a 18 hores (amb un descans breu)

PREU

75 €

LLOC

Auditori del Col·legi Major Sant Jordi

Passatge Ricard Zamora, 4-8

Barcelona

http://cmsantjordi.ub.edu/Localitzacio

CERTIFICACIÓ DEL CURS

Per tal de completar les 10 hores que certifica el Departament d’Ensenyament, els docents assistents hauran de realitzar i presentar un treball complementari, un cop finalitzada la fase presencial.

Aquest treball s’haurà d’adreçar en el termini màxim de 15 dies a l’adreça cursos@educatiocat.com. Malgrat que el curs s’imparteixi en castellà, el treball es podrà realitzar en català i de manera individual o col·lectiva entre varis assistents.

El reconeixement del Departament d’Ensenyament es realitza via telemàtica i només s’atorga als docents. És molt important estar donat d’alta a la base del Departament amb les dades completes (veure el vostre compte xtec), a on podreu consultar la certificació del curs durant el mes següent després de què se celebri el curs. Si no disposeu de compte xtec podem demanar una còpia del reconeixement al Departament i enviar-la al vostre email.

També poden rebre el reconeixement els tècnics d’educació infantil.

Als assistents que no siguin docents se’ls lliurarà per email un certificat d’assistència.

COM INSCRIURE’S

 1. Ompli el nostre formulari d’inscripció: FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.
 2. Educatio els enviarà un correu de preinscripció confirmant si queden places lliures amb el número de compte on fer la transferència en el termini de 15 dies.
 3. Trameti el comprovant bancari al correu info@educatiocat.com
 4. Un cop rebuda la confirmació de la transferència, els confirmarem la inscripció definitiva al curs.

Per a més informació ens pot contactar a info@educatiocat.com

Les places seran limitades i s’inscriurà per rigorós ordre de recepció del pagament.

De conformitat amb la Llei orgànica de protecció de dades personals, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades en el formulari d’inscripció. Aquestes seran incorporades al fitxer d’Educatio, inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de la seva sol·licitud i per a informar-li de la impartició de properes activitats formatives.
L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts a la Llei esmentada mitjançant correu electrònic adreçat a info@educatiocat.com